Väljarbarometer för december

Publicerat av
december 7, 2009

Demoskops väljarbarometer för december visar att avståndet mellan blocken ökar något till fördel för oppositionen. Det skiljer nu 6 procentenheter mellan oppositionen (50,3%) och alliansen (44,3%).

Den stora förändringen har skett i stödet av Moderaterna, som nu tappar 4,0 procentenheter till 25,0%. Rörelsen från M förefaller inte i någon utsträckning ha gått över blockgränsen. Istället har de övriga allianspartierna ökat. Folkpartiet går fram till 8,9% (+1,8 procentenheter), Centerpartiet till 5,6% (+1,1 procentenheter) och Kristdemokraterna till 4,5% (+0,7 procentenheter). Att FP ökar mest är naturligt då rörelsen mellan M och FP traditionellt är stor, men därtill har man sannolikt också fått en positiv effekt av uppmärksamheten kring kongressen och utnämningen av Cecilia Malmström som ny EU-kommissionär.
 
En möjlig förklaring till M:s tapp är Vellinge och debatten kring flyktingmottagningen. Att det är den händelsen som slår igenom understöds av att M tydligt har tappat i samtliga regioner utom i Skåne. Varför en sådan händelse, som egentligen är lokal, slår igenom med kraft kan man förstås spekulera över, men förutom uppfattningar om hur flyktingar ska behandlas finns sannolikt andra bottnar i  frågan. Att en kommun väljer att inte ta ansvar och därmed överför ekonomisk börda på andra är förmodligen en aspekt. För många är också vardagen i kommunen mer verklig än det som händer på riksnivå. Att enskilda personer kan få genomslag även om man inte företräder partilinjen har vi ju också sett tidigare i samband med valstugeskandalen.
 
På oppositionssidan är förändringarna måttliga. S ökar med 0,9 procentenheter till 34,8%, V tappar 0,5 till 5,9% och MP går framåt 0,3 till 9,7%. Det mest intressanta här är att MP befäster och förstärker sin position. 0,3 procentenheters förändring har givetvis ingen statistisk signifikans, men det blir åtminstone symboliskt intressant, då MP nu uppnår sitt högsta stöd någonsin i våra mätningar. Man är nu snubblande nära 10%.
 
Sverigedemokraterna fortsätter pendla runt 4 procentsspärren, 3,5% den här gången.

Den enda förändringen som är säkerställd statistisk signifikant är Moderaternas nedgång. Se Demoskops senaste väljarbarometer genom att klicka här.

Dela: