Väljarbarometer för april

Publicerat av
maj 12, 2010

Demoskops väljarbarometer för april visar att avståndet mellan blocken ökar ytterligare något till oppositionens fördel. Det skiljer nu 8,7 procentenheter mellan de Rödgröna(52,4%) och Alliansen (43,7%), föregående månad var skillnaden 5,6 procentenheter.
 
På partinivå är förändringarna relativt små. Samtliga Rödgröna ökar något, S från 34,4% till 35,6%, V från 5,1% till 5,4% och MP från 10,6% till 11,3%.
 
Ingen av förändringarna var statistiskt signifikanta, dvs kan fastslås med 95% säkerhet.
Förändringarna är i sig inte uppseendeväckande, men väl MPs nivå som är nytt rekord i Demoskops mätningar. Den enda större tillbakagången under senare tid för MP var under februari strax efter TV-debatten. Man har över tiden gått från att ha varit särintresse till att vara ägare av en stor fråga och ett valbart alternativ för många. Att man äger miljöfrågan och har en partiledare med starkt förtroende är givetvis viktiga faktorer. Den i förhållande till samarbetspartierna försiktiga hållningen i skattehöjarfrågor gör därtill att partiet uppfattas som pragmatiskt och ett alternativ för Alliansväljare i mittfåran. Partiets förändring illustreras tydligt i att anhängarna har gått från en tydlig vänsterorientering till att nu ligga höger om S. Den förändringen kan bara ske genom ett tillskott av mer högerorienterade väljare.
 
På allianssidan tappar KD (3,7%) 1,6 procentenheter i förhållande till förra månaden och ligger åter under riksdagsspärren. För de övriga Allianspartierna är förändringarna små, M upp från 27,3% till 28,1%, FP från 7,2% till 7,6% medan C backar från 4,7% till 4,2%. Att både KD och C ligger dåligt till är ingen nyhet, men deras situation kommer sannolikt leda till fortsatta utspel som inte alltid kommer ligga i linje med partiernas väljarbas och långsiktiga ideologi. KD är ett bra exempel då partiet under en mycket lång tid låg på en ganska stabil nivå på 4% eller strax under. Genom profilering kring exempelvis verklighetens folk, hårdare straff och angrepp på kultureliten har man ökat sin potential, men även utsatt sig för risker i den trogna kärnan. Stora variationer för KD är därför sannolikt att vänta framöver.
 
Jobbfrågan dominerar fortfarande som den viktigaste frågan och här är förtroendet likartat för S och M. I takt med att krismedvetenheten sjunker och välfärdsfrågor tenderar att få ökad betydelse kan dock pendeln slå över än mer i S och de Rödgrönas favör.
 
I generella termer kan konstateras att regeringens utspel dels om höjda pensioner och dels om satsningar på barn (barnbidrag) och ungdomar (sommarjobb) inte förefaller ha haft någon effekt på väljarkåren. Alliansen är nu i stort behov av ökad exponering och diskussion kring såväl sakfrågor som politiken. TV-debatten i början av året och de efterföljande opinionsnivåerna indikerade att man gynnas mer än oppositionen av en ökad synlighet. En av flera förklaringar är att förtroendet på individnivå då får ett större genomslag. Det är det regeringen får sätta sitt hopp till när temperaturen i valrörelsen stiger.
 
Undersökningen bygger på 1005 telefonintervjuer bland allmänheten i hela landet, ålder 18-89 år. Mätperioden var 31 mars – 7 april.
 
Undersökningsresultaten finns att läsa här.

 

Dela: