Väljarbarometer för 7-10 september

Publicerat av
september 13, 2010

Trots den allt livligare valkampanjen så börjar opinionen nu se mer stabil ut. Förändringarna är små sedan förra veckan.
Alliansen bibehåller med knapp marginal positionen med egen majoritet (50,4%), medan de De rödgröna backar med ytterligare 1,4 procentenheter till 42,6%. Det är det lägsta stödet hittills för oppositionen.
För samtliga Allianspartier är förändringarna helt marginella, oförändrat stöd för M (31,9%), FP (7,3%) tappar 0,2 procentenheter liksom C (6,0%), medan KD (5,2%) ökar 0,3 procentenheter.
Den tidigare tendensen att MP tappar mark fortsätter. Man går nu ner ytterligare en procentenhet till 7,5%, vilket är den lägsta nivån sedan juni 2009. V har däremot haft en ökande tendens under senare tid och når nu 6,1%, vilket är den högsta nivån sedan februari.
Tillbakagången för S fortsätter, minus 0,7 procentenheter till 29%, vilket är den lägsta nivån någonsin i Demoskops mätningar. Det framstår som att S politiska räckvidd har minskat och man tappar till både V, över blockgränsen och till SD. Det finns ett påtagligt missnöje bland många tidigare S-sympatisörer.
Ingen av förändringarna i förhållande till förra veckan är signifikanta.
Förutom den helt övergripande frågan om vilket block som kommer få det största stödet är det nu tre frågor som är särskilt intressanta:
– Kan Alliansen få egen majoritet?
– Kommer något av de lindansande riksdagspartierna att åka ur?
– Kommer SD in i riksdagen?
Resultaten och tendensen i nuläget tyder på att Alliansen kan få egen majoritet. Samtliga riksdagspartier som varit i riskzonen för att åka ur förefaller nu vara på något säkrare mark. Här kan dock just opinionsmätningarna spela ett spratt om situationen nu tolkas som att faran är över och att stödröstandet därmed faller.
Även SD framstår nu alltmer som en stark riksdagkandidat. Stödet 5,3% är det hittills högsta i Demoskops mätningar.
Undersökningen baserar på 1001 telefonintervjuer under perioden 7-10 september.
Anders Lindholm, vd Demoskop
Läs hela undersökningen här.

Dela: