Vad beror ungdomsarbetslösheten på?

Publicerat av
oktober 17, 2011

Sverige har en ungdomsarbetslöshet på 22,9%, vilket är en högre nivå än genomsnittet i EU, 20,8 % (Källa: Eurostat). Denna höga nivå är ett problem som både forskare och politiker försöker förklara. Under perioden 29 september till 3 oktober lät Demoskop allmänheten ge sin syn på orsakerna till att många ungdomar är arbetslösa i Sverige. Totalt genomfördes 1 113 intervjuer i Demoskops telefonrekryterade webbpanel.
4 av 10 tror att den höga ungdomsarbetslösheten beror på att ungdomar inte anstränger sig tillräckligt för att hitta ett jobb. Lika stor andel svarade att det berodde på lagen om anställningsskydd (LAS) gör det för riskfyllt för företagen att anställa, något färre uppgav att arbetsgivaravgifter och andra skatter gör det för dyrt att anställa unga.
3 av 10 tror att ingångslönerna är för höga och endast 2 av 10 att ungdomsarbetslösheten beror på att arbetsgivarna diskriminerar unga personer.
 
 
Fråga: I hur stor utsträckning tror du ungdomsarbetslöshet i Sverige beror på att…
– Många  ungdomar inte anstränger sig tillräckligt för att hitta ett jobb (38%)
– Arbetsgivaravgifter och andra skatter gör det för dyrt för företagen att anställa unga (38%)
– Lagen om anställningsskydd gör det för riskfyllt för företagen att anställa (36%)
– Ingångslönerna för ungdomar är för höga (29%)
– Arbetsgivarna diskriminerar unga personer (19%)
 
 
Resultatet visar att den diskussion om trösklar på arbetsmarknaden som ofta förekommer i debatten har relativt stort genomslag i opinionen. Många anser att skatter, regler och lönenivåer gör det svårt för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden.
Resultatet visar också att individens personliga ansvar att hitta ett arbete väger tungt. Detta gäller inte minst i den yngsta åldersgruppen där 44% anser att unga inte anstränger sig tillräckligt mycket.  Äldre tillmäter istället regler och lönenivåer större betydelser, en majoritet av alla tillfrågade över 65 år anser till exempel att ingångslönerna är för höga.  Motsvarande andel för den yngsta åldersgruppen är 12%.
Frågan är också i högsta grad politisk. Alliansympatisörer tror i större utsträckning att ingångslöner, anställningsskydd och skatter gör det för dyrt för arbetsgivarna att anställa unga. Rödgröna väljare anser istället i större utsträckning att det beror på att arbetsgivarna diskriminerar unga personer.
Sverigedemokraternas sympatisörer är de som i störst utsträckning (75%) tror att ungdomarna inte anstränger sig tillräckligt mycket medan endast 24% av Vänsterpartiets sympatisörer instämmer i detta.
Hur man ser på vad som orsakar arbetslöshet är en tydlig vattendelare i svensk politik. Borgerliga väljare ser avgifter och regler som det största hindret medan rödgröna väljare riktar in sig på arbetsgivarnas ansvar, säger Per Nilsson Head of Public Opinion Analysis på Demoskop.
Läs resultatet här.
 
Camilla Sandberg, Research Executive camilla.sandberg@demoskop.se
Per Nilsson, Head of Public Opinion Analysis per.nilsson@demoskop.se

Dela: