V-väljarnas råd till Jonas Sjöstedt

Publicerat av
juli 4, 2015

Jonas Sjöstedts har störst förtroende i de egna leden av samtliga riksdagspartiernas partiledare. Nio av tio, 91%, av dem som idag skulle rösta på Vänsterpartiet har mycket eller ganska stort förtroende för sin partiledare, vilket endast matchas av statsministerns stöd bland sina väljare.
Även bland de potentiella V-väljarna (11% av väljarkåren) står Jonas Sjöstedt stark: 84% har förtroende för honom i denna grupp, ett starkare stöd än alla andra partiledare har bland sina potentiella väljare.
Demoskop Förtroende Jonas Sjöstedt
Det stora förtroendet märks bland råden till V-ledaren, de flesta handlar om att han ska fortsätta som han gör. Bland sakfrågorna lyfts framförallt arbetet för att få bort vinsterna i välfärden, även om några väljare framhåller att han inte enbart kan fokusera på denna fråga. Att försöka påverka den rödgröna regeringen att driva mer vänsterorienterad politik och samarbeta tydligare med MP och S är andra vanliga uppmaningar.
Demoskop Tips till Jonas Sjöstedt
Läs hela undersökningen här.
Om undersökningen
Totalt genomfördes 1  530 intervjuer under perioden 22-26 juni 2015. Målgruppen var den svenska röstberättigade allmänheten och undersökningen gjordes i Demoskops OnlinePanel, telefonrekryterad baserat på ett slumpmässigt urval. Resultatet har vägts med avseende på parti, kön och ålder.
För mer information, kontakta Camilla Sandberg, camilla.sandberg@demoskop.se

Dela: