Utbrett motstånd mot en nedläggning av Bromma Flygplats

Publicerat av
november 25, 2014

Demoskop har på uppdrag av Stockholms Handelskammare genomfört en undersökning om inställningen till den aviserade nedläggningen av Bromma Flygplats bland de boende på destinationsorterna.
Resultatet visar ett utbrett motstånd mot nedläggningen på samtliga destinationsorter och bland samtliga riksdagspartiers sympatisörer. Störst är motståndet mot en nedläggning på Gotland, i Ronneby och Ängelholm. Bland dem som ofta flyger till Bromma är motståndet som väntat störst, men även de som aldrig själva flyger till Bromma är kritiska.
Inställning till nedläggningen av Bromma Flygplats
En nedläggning tros få negativa effekter på såväl arbetstillfällen i kommunen som kommunen i stort, samt den enskilda arbetsplatsen där de intervjuade arbetar. Mest oroad för konsekvenserna är de som bor på Gotland, i Ronneby, Ängelholm och Kalmar. Minst oroliga är de som bor i Göteborg och Malmö, men även här tror en majoritet att en nedläggning skulle få negativa konsekvenser för kommunen.
Effekter av nedläggningen av Bromma Flygplats
Läs hela undersökningen här: Demoskop – Destinationsorterna om den planerade Brommanedläggningen.

  • Om undersökningen
  • Undersökningens målgrupp var allmänheten, 20 – 65 år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma Flygplats.
  • Totalt genomfördes 2 600 telefonintervjuer i målgruppen, 200 på varje ort utom Malmö och Göteborg där 300 intervjuer genomfördes.
  • Intervjuerna genomfördes under perioden 10 – 30 oktober 2014.
  • Resultatet är vägt på kön, ålder och geografisk fördelning för att på bästa sätt motsvara befolkningen i respektive kommun och i målgruppen som helhet.
Dela: