Uppgradering av Demoskops väljarbarometer

Publicerat av
juni 4, 2010

Underrepresentation av unga väljare är ett växande problem i traditionella väljarundersökningar. Problemet bottnar främst i att gruppen är allt svårare att nå via traditionella urval som bygger på fasta telefonnummer. Demoskop har därför utökat antalet intervjuer i gruppen 18 – 34 år och de kontaktas nu via såväl fasta som mobila nummer. Det innebär också att antalet intervjuer totalt sett blir något större, vilket adderar till stabiliteten i resultaten.
I den senaste väljarbarometern genomfördes totalt 1 177 intervjuer, till skillnad från normalt sett 1 000 intervjuer. Att vi nu skapat en stabilare bas av unga väljare har inte på något sett adderat till dramatiken i den senaste mätningen.
Vägning av resultatet görs med avseende på kön, ålder, utbildning och föregående val. Demoskop väger till 50% på föregående val. Det finns variationer kring hur övriga mätföretag gör. Frågan om vägning på föregående val är omdebatterad. Problemet är att tillförlitligheten i svaren på vilket parti man röstade på i föregående val varierar. Därför kan man inte heller en gång för alla fastslå en korrekt modell.
Anders Lindholm, vd Demoskop

Dela: