Till synes motstridiga resultat om Förbifart Stockholm

Publicerat av
augusti 20, 2014

I dagarna har två undersökningar från Demoskop presenterats av Miljöpartiet respektive Moderaterna. Det framstår som att resultaten skulle vara motstridiga, men så är inte fallet.
Bland stockholmarna finns ett starkt och utbrett stöd för byggandet av Förbifart Stockholm, liksom för utbyggd kollektivtrafik. Detta är väl kartlagt av såväl Demoskop som andra aktörer över tiden. Ställda inför uppgiften att prioritera mellan alternativa lösningar finns dock en övervikt i riktning mot kollektivtrafiken, vilket dock inte ska tolkas som ett motstånd mot Förbifarten.
Anders Lindholm, VD Demoskop

Dela: