Svenskars inställning till Kina och andra länder

Publicerat av
november 3, 2011

Efter de många turerna och nedläggningshoten ser det ut som att det blir kinesiska pengar som räddar Saab. För de anställda i Trollhättan är detta naturligtvis en stor lättnad, men det finns även en skepsis mot Kinas nya roll i världsekonomin och politiken. Enligt Internationella valutafonden IMF spås Kina bli världens största ekonomi så snart som 2016. Kinesiska pengar investeras i alla delar av världen och västerländska företag köps upp. Kina är dock fortfarande en enpartistat och den ekonomiska och politiska friheten är enligt många internationella och erkända mått låg.
Demoskops undersöker årligen vilken inställning allmänheten har till olika länder, däribland Kina.
På en skala 1-7, där 1 är ”Mycket negativt inställd” och 7 är ”Mycket positivt inställd”  har Kina legat ganska stabilt mellan 3,5 och 4 sedan mätningarna inleddes 2003. Det betyder att ca 20% är postivt inställda till Kina. Mellan 2007 och 2008 noterades dock en liten dipp som kan antas bero på rapporteringen inför OS då det uppmärksammades att många medborgare drabbas negativt av OS-satsningen genom att till exempel tvingats flytta för att ge plats åt nya byggnader och att enorma pengar hade lagts på stora arenabyggen istället för de inhemska humanitära behov.
De länder som ständigt ligger i topp när det gäller allmänhetens inställning är, förutom Sverige (6,17 i medel 2011):

Norge (5,41)
Danmark (5,20)
Storbritannien (5,17)
Kanada (5,11)
Finland (5,02)

I botten hittas Iran (2,40), Irak (2,66), Saudiarabien (2,86) och Israel (3,07).
Noterbart är att Tyskland ligger högt (4,89) och har en postiv trend. Männens inställning till Tyskland är mer positiv än kvinnornas, vilket även gäller inställningen till Japan. Kvinnor har istället en mer positiv inställning till länder som Italien, Frankrike, Grekland och Indien. Män verkar betona ekonomi och politik medan kvinnor verkar se positivt på länder som är trevliga att turista i och som har en attraktiv kultur.
Inställningen till USA har förbättrats väsentligt sedan 2007 och Saudiarabien har en stadigt sjunkande trend. Inställningen till Italien har också blivit mer negativ under de senaste åren.
Läs en sammanställning av resultaten här.
 
Camilla Sandberg, Research Executive camilla.sandberg@demoskop.se

Dela: