Stor samstämmighet mellan väljarbarometrar

Publicerat av
juni 24, 2008

SCB genomförde under maj en väljarbarometer med 9 500 telefonintervjuer. Här konstateades att skillnaderna mot mätningen i november var ytterst små. Anmärkningsvärt är också att att nivåerna skiljer sig ytterst lite från Demoskops senaste väljarbarometer som genomfördes i månadsskiftet maj – juni. Inte för något parti skiljer det mer än 0,9 procentenheter.
Av detta kan man dra två slutsatser:
– Skillnaderna mellan olika mätningarna är ofta betydligt mindre än vad som ibland sägs i debatten
– Opinionen är förhållandevis stabil
I Demoskops mätningar har vi under våren framförallt konstarat variationer för fp och m och i regel har det ena partiet ökat när det andra minskat. Det är naturligt då dessa två partier i stor utsträckning appellerar till samma målgrupper. Däremot har förändringarna för exempelvis kd varit ytterst små, vilket indikerar att stödet främst kommer från kärnväljare. Strömningen till och från partiet har varit mycket begränsat.
Demoskops siffror inom parentes:
Moderaterna 22,4 (22,0)
Folkpartiet 6,8 (7,7)
Centern 6,2 (6,3)
Kristdemokraterna 4,6 (4,5)
Socialdemokraterna 44,7 (44,4)
Miljöpartiet 5,9 (6,8)
Vänsterpartiet 5,1 (4,6)
Övriga 4,2 (3,8)

Dela: