Stor ökning för Socialdemokraterna i väljarbarometern för januari

Publicerat av
januari 10, 2015

I Demoskop/Expressens väljarbarometer för januari 2015 ökar avståndet mellan blocken på nytt. De rödgröna partierna får sammanlagt 44,2 procent (+2,5) i mätningen medan  Allianspartierna samlar 38,6 procent (–3,1). Från att ha legat lika i december har nu de rödgröna partierna återigen ryckt ifrån allianspartierna till en blockskillnad på 5,6 procentenheter.
Demoskops väljarbarometer januari 2015
Mätningen visar en betydande, statistiskt säkerställd uppgång för Socialdemokraterna som nu når 32,3 procent (+5,0). För de båda andra rödgröna partierna syns däremot nedgångar. Vänsterpartiet får 5,3 procent i mätningen (–1,1), medan Miljöpartiet backar till 6,6 procent (–1,3). Det är det lägsta resultatet för Mp sedan juni 2009. En stor del av Socialdemokraternas uppgång ser ut att kunna hänföras just till vinster från Miljöpartiet och Vänsterpartiet medan vinsten från allianspartierna ser ut att vara mindre.
På allianssidan syns till övervägande del nedgångar av varierande storlek. Moderaterna backar i januarimätningen till 24,4 procent (–1,7).  Folkpartiet visar en mindre nedgång och får 4,8 procent (–0,7).  Även för Centerpartiet noteras en nedgång och partiet ligger nu på 5,3 procent (–0,8). Endast Kristdemokraterna uppvisar en liten uppgång till 4,1 procent (+0,1). Andelen som nu är osäkra bland tidigare alliansväljare ser ut att ha gått upp under december.
Sverigedemokraterna fortsätter sin uppåtgående trend, hämtar in förra månadens nedgång och når nu 14,4 procent (+0,9). Det är det högsta värde för Sverigedemokraterna som hittills uppmätts i väljarbarometern, och ligger däremed över den senaste toppnoteringen som uppmättes i november 2014. För Feministiskt initiativs del fortsätter nedgången och partiet får nu 2,1 procent (–0,2). Övriga partier får 0,7 procent (–0,1) i mätningen. Andelen osäkra uppgår till 10,5 procent, en oförändrad nivå sedan decembermätningen.
Väljarbarometer matris januari-december

 • December 2014 har varit en ovanligt dramatisk och händelserik månad i svensk inrikespolitik. Medan man bör vara försiktig med att knyta opinionsförändringar till enskilda händelser, ligger det ändå nära till hands att tolka Socialdemokraternas ökning i ljuset av budgetomröstningen och den efterföljande decemberöverenskommelsen.
 • Regeringens ställning var svag och ifrågasatt inför budgetförhandlingarna. När decembermånads dramatik är till ända ser Socialdemokraterna ut att vara den största vinnaren. Partiets ställning har nu stärkts, både genom regeringens framgångsrika förhandling, i partilandskapet i stort och inom det rödgröna blocket. Samtidigt fortsätter Sverigedemokraternas uppåtgående trend, men ökningen är inte större än vi har sett tidigare.
 • Socialdemokraternas medvind gäller däremot inte hela regeringen. Miljöpartiet har på ett halvår halverat sitt väljarstöd. När Socialdemokraterna samtidigt stärker sin ställning innebär det att tyngdpunkten på den rödgröna sidan flyttas mot S.

Läs hela undersökningen här.
Peter Santesson, Head of Public Opinion Analysis
Om undersökningen

 • Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten
 • Fråga: Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval i dag? (Om ej svar ställs även de uppföljande frågorna:  Vilket parti lutar det mest mot för dig?/ Vilket parti tycker du är minst dåligt?)
 • Undersökningsperiod: 30 december 2014 – 7 januari 2015.
 • Metod och urval: Telefonintervjuer i enlighet med standard för slumpmässiga befolkningsurval baserat på telefonnummer. För att tillförsäkra god representativitet kompletteras fasta med mobila telefonnummer. Utvald person i ett hushåll ersätts inte av annan person i samma hushåll.
 • Antal genomförda intervjuer: 1 254.
 • Vägning: För att justera för eventuella skevheter i urvalet vägs resultaten på kön, ålder, parti i senaste riksdagsval samt hushållsstorlek.
 • Beställare: Expressen.
 • Mätinstitut: Demoskop.
 • Statistisk säkerhet: Socialdemokraternas ökning är statistiskt säkerställd.
Dela: