Stöd för bonus och ersättning som motsvarar prestationen

Publicerat av
april 3, 2009

Trots bonusfrågans aktualitet är endast en av fyra (26 procent) av allmänheten emot prestationsbaserade ersättningar. En  knapp  majoritet (53 procent) anser att olika former av bonussystem är bra. Det visar en ny undersökning som Demoskop har låtit göra med 1 000 personer om synen på ersättningar som presenteras på DN Debatt i dag.
– Av debatten kan man få intrycket att bonus  och höga ersättningar  helt saknar stöd. Men det är snarare kopplingen mellan prestation och ersättning som människor efterfrågar, säger Anders Lindholm, VD för Demoskop.
 
Undersökningen visar bland annat att av fem yrken – idrottsstjärna, popartist, affärsman, egenföretagare och företagsledare – är egenföretagaren den som människor anser förtjänar den högsta lönen. Nästan 80 procent anser att en egenföretagares höga lön uppfattas som positiv eller mycket positiv.
 
Men samma bild gäller inte lönerna för anställda vd:ar. Tre av fyra personer tror att höga vd-löner och ersättningar uppfattas som ganska eller mycket negativt av människor. En majoritet tror inte att lönerna är anpassade efter chefernas insats. Det finns också en skepsis mot vd:s betydelse för företagets resultat. På frågan om vad en vd för ett stort företag har för påverkan på företagets resultat svarar tre av tio (29 procent) ganska eller mycket liten påverkan.  Endast 12 procent tror att vd:s påverkan är mycket stor.
– Idag ses anställda vd:ar som överbetalda posörer som inte förtjänar sina löner. Om inte kopplingen mellan ersättning och prestation blir tydligare är det uppenbart att folk kommer vara fortsatt kritiska, säger Anders Lindholm, VD för Demoskop..
 
Den negativa bilden förstärks av att få tror att en styrelse kan utforma system som ger cheferna rättmätig ersättning. En knapp majoritet (55 procent) tror att det i liten eller ingen utsträckning är möjligt. – Undersökningen visar att styrelser och politiker inte bör oroa sig för förekomsten av bonusar och höga ersättningar, utan snarare hur man ska utforma relevanta ersättningar och förklara logiken i lönesättningen, säger Anders Lindholm.
Läs hela artikeln i DN genom att klicka på länken nedan:
http://www.dn.se/opinion/debatt/kritiserat-bonussystem-har-klart-stod-hos-folket-1.836820
Läs hela rapporten genom att klicka på länken nedan: Allmänheten om ersättningar – rapport

Dela: