Sten Tolgfors avgång

Publicerat av
mars 30, 2012

Efter försvarsministerns avgång igår genomförde Demoskop på uppdrag av Expressen en undersökning om hur Tolgforsaffären påverkat förtroendet för Fredrik Reinfeldt. Totalt genomfördes 632 intervjuer inom ramen för Demoskop – Onlinepanelen. Resultaten har vägts med avseende på kön, ålder och politiska sympatier.
 
Man bör vara försiktig med att dra alltför långtgående slutsatser mitt under en så kallad affär, men det är ändå tydligt att  Tolgforsaffären har skadat förtroendet för Fredrik Reinfeldt och regeringen. Hälften säger sig ha fått minskat förtroende för statsministern. Här finns en tydlig politisk skillnad där ett minskat förtroende gäller för tre av fyra oppositionsanhängarna, men också för så många som en av sex alliansanhängare.
 
Reaktionen är intressant dels mot bakgrund av statsministerns tidigare så tydliga förmåga att inte själv drabbas av förtroendetapp under perioder som varit kritiska för regeringen, dels genom att frågan i sig inte självklart tillhör de mest brännbara politiska frågorna.
 
Att statsminister Reinfeldt nu framstår som mer åtkomlig ska nog ses i ljuset av den nu ganska långa raden av mindre smickrande ministeravgångar, men också av den omfattande kritik som nu riktas mot regeringen för brist på handlingskraft och att han nu på allvar utmanas i sin allra bästa gren, förtroende. Bortsett från den svåra perioden efter den första regeringsbildningen så har han sannolikt inte varit mer utsatt i sin roll än just nu.
 
Att Tolgfors idag får ett negativt omdöme, 2,36, förvånar inte. Häften är kritiska, men det är också många som är neutrala eller saknar uppfattning.
 
 
 
 
Läs hela undersökningen här.

Dela: