Signifikant – ett nyhetsbrev

Publicerat av
november 29, 2010

Sveriges nöjdaste marknadschefer genomför löpande kommunikations- och varumärkesmätningar (Sveriges Annonsörer)

I samarbete med Sveriges Annonsörer har Demoskop intervjuat 126 marknadschefer om hur de ser på sitt kommunikationsarbete. Resultaten pekar på fyra viktiga slutsatser:

1)      En knapp majoritet av marknadscheferna är nöjda med sin marknadskommunikation

– Av de som är nöjda med sin marknadskommunikation genomför 74% löpande kommunikations-/varumärkesmätningar.

2)      Ovanligt med gemensamma konsultmöten

– En av fyra samlar regelbundet olika externa konsulter för att utbyta erfarenheter, en av fem gör det aldrig.

– Det finns klara samband mellan regelbundna gemensamma konsultmöten och hur nöjd man är med sin marknadskommunikation.

3)      Betydelsen av externa konsulter förändras

– För marknadscheferna är reklambyrån, undersökningsföretaget, webbyrån och mediebyrån idag de viktigaste externa konsulterna när det gäller utvecklingen av deras marknadskommunikation.

– I ett framtidsperspektiv tror marknadscheferna att betydelsen av PR byrån, undersökningsföretaget och webbyrån kommer att öka.

4)      Generationsskillnader

– De yngre marknadscheferna förväntar sig i större utsträckning att webbyråns betydelse kommer att öka i ett framtidsperspektiv.

Vill du veta mer om undersökningen eller kommunikations- och varumärkesmätningar?

Kontakta med Demoskops Peter Bryngelson.

 
Etablerade sanningar i politiken gäller inte längre (DN Debatt)

Mellan januari 2008 och valdagen den 19 september svängde väljaropinionen kraftigt och ungefär 13 procent av väljarkåren bytte politiskt block. Hur är det möjligt? Demoskops vd Anders Lindholm argumenterar på DN-debatt för att den viktigaste förklaringen är väljarnas låga och sjunkande grad av politisk identitet. Av 1 000 röstberättigade svenskar – som tillfrågades av Demoskop i början av oktober – uppgav 34 procent att de saknar ideologisk grund. Bland dem under 30 år gäller det för hälften. De väljare som partierna lyckades övertyga i årets val kan inte förväntas vara lojala. Inför nästa val 2014 måste de övertalas på nytt. Läs hela artikeln här.

 
5 av 10 norrlänningar har aldrig druckit champagne (Ohlininstitutet)

I de senaste riksdagsvalen har vi sett en ökad tendens att rösta borgerligt i södra Sverige och i storstäderna, medan de flesta väljer vänster i norrland och på glesbygden. Är Sverige på väg att bli uppdelat i röda och blå regioner, precis som USA:s röda och blå stater? Vad beror uppdelningen på och hur påverkar det partierna? Baserat på Demoskops årliga värderingsundersökning DemoskopPanelen presenterade Per Nilsson, konsult på Demoskop, en rapport på temat ”Glider Sverige isär?” på Ohlininstitutet. Rapporten binder samman livsstilsfaktorer, så som champagne-konsumtion, politik och värderingar. Se seminariet

Dela: