SEB:s välfärdsbarometer (DN Debatt)

Publicerat av
juni 11, 2012

SEB:s väldfärdsbarometer är en årlig Demoskopundersökning om attityder i välfärdsfrågor. Årets undersökning, som presenteras på DN Debatt idag bygger på 1 000 intervjuer i Sverige och 500 intervjuer vardera i Danmark, Finland, Norge, Spanien, Italien och Grekland.
Resultatet visar bland annat att medborgarnas förtroende för välfärdstjänster är betydligt högre i Spanien och Italien än i Grekland. I genomsnitt ligger även Italien och Spanien lägre än de nordiska länderna men bilden är inte entydig, i till exempel Spanien är förtroende för vissa välfärdstjänster högre än i Sverige.
Läs hela artikeln här.

Dela: