Sahlin övertygar inte kvinnorna

Publicerat av
mars 9, 2008

Reinfeldt bibehåller försprånget till Sahlin. Små förändringar för båda. Reinfeldt (3,01) når nu över den magiska gränsen på 3,0, medan Sahlin (2,83) ligger fortsatt under.
Liksom tidigare är Reinfeldts tydliga stöd och Sahlins svaga stöd bland de egna sympatisörerna mest slående. Intressant nog ligger Reinfeldt något före Sahlin även bland kvinnor. Hon har ett marginellt starkare förtroende bland de yngsta, men ligger sämre till i övriga åldersklasser.
Kopplingen mellan stödet för m och förtroendet för Reinfeldt är avsevärt tydligare än stödet för s och förtroendet för Sahlin.
För regeringens del, (2,83) har man nu återhämtat sig från bottennoteringen under hösten 2007 (2,65), men man ligger långt från nivån i september 2006.
Se tabell nedan: Expressen Förtroende 27feb-5mars08

Dela: