Råd till Stefan Löfven från de egna väljarna

Publicerat av
juni 29, 2015

Drygt nio av tio, 91%, av S-väljarna har mycket eller ganska stort förtroende för statsminister Stefan Löfven. Hemmastödet bland de befintliga väljarna är därmed, tillsammans med Jonas Sjöstedts, störst bland riksdagspartiernas partiledare.
Bland de potentiella S-väljarna (10% av väljarna) är förtroendet för partiledaren dock betydligt lägre, 73%. Även om det är bättre än statsministerkonkurrenten Anna Kinberg Batras är det jämfört med exempelvis Jonas Sjöstedt och statsrådskollegan Gustav Fridolin ett relativt svagt stöd.
Förtroende Stefan Löfven
Råden från de de socialdemokratiska väljarna till Stefan Löfven handlar till stor del om att föra klassisk socialdemokratisk politik, att satsa mer på välfärden och på jobbskapande åtgärder. Många av tipsen handlar också om samarbetet med andra partier – en del tror att det vore bäst om han bryter med Miljöpartiet, andra vill att han ska lyssna mer på LO och resten av rörelsen och närma sig Vänsterpartiet. Åter andra tror att Socialdemokraterna skulle vinna på ett blocköverskridande samarbete.
Tips till SL 29 juni
Läs hela undersökningen här.
Om undersökningen
Totalt genomfördes 1  530 intervjuer under perioden 22-26 juni 2015. Målgruppen var den svenska röstberättigade allmänheten och undersökningen gjordes i Demoskops OnlinePanel, telefonrekryterad baserat på ett slumpmässigt urval. Resultatet har vägts med avseende på parti, kön och ålder.
För mer information, kontakta Camilla Sandberg, camilla.sandberg@demoskop.se

Dela: