Råd till Ebba Busch Thor från väljarna

Publicerat av
juni 30, 2015

Kristdemokraternas nya partiledare Ebba Buch Thor är fortfarande relativt okänd bland väljarna. Även om kännedomen är bättre bland de egna väljarna kan detta även tänkas bidra till det relativt låga stödet i denna grupp. Drygt tre av fyra, 77%, av KD-väljarna har mycket eller ganska stort förtroende för sin nya partiledare, vilket är ett något lägre hemmastöd än övriga partiledares, utom Moderaternas.
En knapp majoritet, 54%, bland de potentiella KD-väljarna (4% av väljarna) har mycket eller ganska stort förtroende för KD-ledaren, vilket är en lägre nivå än de mer erfarna partilderakollegornas.
Demoskop Förtroende Ebba Busch Thor
Råden från de kristdemokratiska väljarna till sin partiledare handlar till stor del om värderingar. Man tror att stödet för Kristdemokraterna skulle öka om Ebba Busch Thor tydliggör sin utgångspunkt i kristna värden och en modern konservatism. Familjefrågor och invandringen är områden där KD-väljarna i störst utsträckning efterfrågar en tydlig politik från partiledaren. Några av sympatisörerna uppmanar henne också att lyssna på väljarna och partimedlemmarna mer.
Demoskop Tips till Ebba Busch Thor 30 juni
Läs hela undersökningen här.
Om undersökningen
Totalt genomfördes 1  530 intervjuer under perioden 22-26 juni 2015. Målgruppen var den svenska röstberättigade allmänheten och undersökningen gjordes i Demoskops OnlinePanel, telefonrekryterad baserat på ett slumpmässigt urval. Resultatet har vägts med avseende på parti, kön och ålder.
För mer information, kontakta Camilla Sandberg, camilla.sandberg@demoskop.se

Dela: