Råd till Annie Lööf från de egna väljarna

Publicerat av
juni 28, 2015

Drygt åtta av tio, 83%, av C-väljarna har mycket eller ganska stort förtroende för Annie Lööf. Bland de potentiella C-väljarna (9% av väljarna) är stödet nästan lika stort, 82%. Hemmastödet bland de befintliga väljarna är därmed något större än övriga allianspartiledares, men mindre än framförallt Jonas Sjöstedts stöd bland V-väljare (91%).
Förtroende Annie Lööf
Råden från de de centerpatistiska väljarna till sin partiledare handlar till stor del om att forsätta i samma stil och att vara sig själv. För att öka partiets väljarstöd tror sympatisörerna också att Annie Lööf måste lyfta landsbygds-, miljö-  och småföretagarfrågorna ännu mer och att hon bör vara tydlig med partiets integrationspolitik.
Tips till AL
Läs hela undersökningen här.
Om undersökningen
Totalt genomfördes 1  530 intervjuer under perioden 22-26 juni 2015. Målgruppen var den svenska röstberättigade allmänheten och undersökningen gjordes i Demoskops OnlinePanel, telefonrekryterad baserat på ett slumpmässigt urval. Resultatet har vägts med avseende på parti, kön och ålder.
För mer information, kontakta Camilla Sandberg, camilla.sandberg@demoskop.se

Dela: