Problemen i den svenska skolan – Vad beror de på och vems är ansvaret?

Publicerat av
februari 20, 2014

Har den svenska skolan blivit sämre? Vad beror det i så fall på och vem bär det politiska ansvaret? Demoskop har, på eget initiativ, undersökt allmänhetens uppfattning (1 279 intervjuer, 20–22 januari 2014) om skolans kvalitetsutveckling och vad man tror ligger bakom skolans förändrade prestationer. Resultatet speglar hur polariserande skoldebatten har blivit. Synen på skolans problem reflekterar ens allmänna politiska inriktning snarare än en självständig analys av skolproblemen.
Synen på skolans utveckling de senaste tjugo åren är kraftigt negativ. Hela 82 procent av de svarande bedömer att skolan har försämrats, vilket ligger i linje med andra mätningar.
Svårigheten att själv bilda sig en välgrundad uppfattning gör skolproblemen till en projektionsduk för politiska åskådningar och schabloner.

  • Skolans problem beror huvudsakligen på beslut fattade under Alliansen, tror 42 procent av den rödgröna oppositionens väljare. Knappt en procent av alliansväljarna tror samma sak.
  • Samtidigt tror 31 procent av alliansväljarna att det tvärtom är beslut under tidigare socialdemokratiska regeringar som är huvudförklaringen till skolproblemen. Inte en enda rödgrön väljare i undersökningen tror på detta.
  • Vilka förklaringar till skolans problem som man finner trovärdiga följer i hög grad generella ideologiska mönster.

Mönstret speglar den vilsenhet och åsiktsdjungel som nu präglar skoldebatten. Mängder med potentiella förklaringar kastas fram och det är svårt att värdera deras bärighet. Då är det naturligt att falla tillbaka till allmänna ideologiska utgångspunkter som  tolkningsram.
Peter Santesson, chef för opinionsanalys på Demoskop kommenterar undersökningen:

–  Vi har inte bara ett problem med skolan. Vi har också ett problem med skoldebatten. Nu har det dukats upp en veritabel buffé av tänkbara förklaringar till skolproblemen, som man kan plocka ifrån beroende på ens egen politiska inriktning. Alla kan hitta någon som passar ens åsiktsriktning. Jag tror att många väljare saknar en systematisk prövning av alla dessa förklaringar.

Läs hela rapporten  här: Skolans problem – förklaringar och ansvar.

Undersökningen i Expressen.

Dela: