Opinionen inför Europaparlamentsvalet

Publicerat av
maj 12, 2014

Opinionen inför EP-valet - Demoskop maj 2014
I Demoskops/Expressens väljarbarometer för EU-valet är det bara är en dryg fjärdedel (27%) som är helt säkra på att de kommer att rösta. Ytterligare 14% ser det som mycket troligt.
I valet 2009 var det 45,5% som deltog. Då var det 32% som innan valet uppgav att de var helt säkra på att de skulle rösta. Det finns alltså en antydan till lägre engagemang nu och utifrån dessa siffror är det svårt att nu tro att valdeltagandet kommer vara högre än senast.
Mest säkra på att de kommer att rösta är de som avser att rösta på Folkpartiet. Antalet intervjuer för de små partierna är visserligen låga, men skillnaden är signifikant mellan FP-anhängarna och övriga. Män är något mer säkra än kvinnor på att de kommer att rösta, däremot är skillnaderna små med avseende på ålder.
Totalt är 19% som helt utesluter att de kommer att rösta och 38% vet inte vilket parti de ska rösta på, vilket är nästan lika många som uppger parti (44%). Det innebär att möjligheterna att vinna och förlora stöd fram till valdagen är mycket stora.
Visserligen följer EU-parlamentsvalet till stora delar opinionen i riksdagsvalet, men man ska också komma ihåg att man i Europaparlamentsvalet genom en fråga eller kanske en profilerad person kan vinna mycket mark. Piratpartiet var ett tydligt exempel på det 2009 och Folkpartiet hade då ett mycket starkt stöd beroende på Marit Paulsson. Man behöver inte heller mobilisera lika många människor som i riksdagsvalet för att nå höga nivåer, vilket gör valet chansartat, eller kanske t o m kuppartat.
I förhållande till opinionen i riksdagsvalet har FP en betydligt starkare position i valet till Europaparlamentet, men även de mindre Allianspartierna Centerpartiet och Kristdemokraterna får ett större stöd, medan Moderaterna ligger på en klart lägre nivå. Även Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ligger på lägre nivåer i förhållande till riksdagsvalet. I generella termer verkar stödet vara större bland de som är positiva till EU snarare än kritiska.
Sverigedemokraternas position är möjligen särskilt intressant då det spekulerats i att valet skulle kunna vara en plattform inför valet till riskdagsvalet. Stödet är dock förhållandevis svagt, vilket indikerar svårigheten att engagera i en fråga där sympatisörernas engagemang är väldigt måttligt. Däremot ser partiet, till skillnad från senast, ut att få representation i Europaparlamentet.
Det är också intressant att partier som inte finns representerade i riksdagen tappar från 9,5% till 6,4%. Piratpartiet, som fick 7,1% av rösterna 2009 stöds nu av 1,4%. Feministiskt Initiativ som då hade 2,2% har å andra sidan ökat till 4,3%. Med ytterligare en ökning ser det inte längre omöjligt ut att Europaparlamentsvalet skulle bli FI:ss verkliga hävstång att nå framgång även i riksdagsvalet.

Opinionen maj 2014

S

V MP M FP KD C SD PP FI

JL

EP-valet

29,8

6,7 12,6 17,8 9,2 6,0 5,4 6,3 1,4 4,3

0,3

Riksdagsvalet

32,2

8,7 10,2 22,6 6,0 3,9 4,3 8,2 3,0

Skillnad

-2,4

-2,0 +2,4 -4,8 +3,2 +2,1 +1,1 -1,9 +1,3

Utfall 2009

24,4

5,7 11,0 18,8 13,6 4,7 5,5 3,3 7,1 2,2

3,6

Skillnad

+5,4

+1,0 +1,6 -1,0 -4,4 +1,3 -0,1 +3,0 -5,7 +2,1

-3,5

 
Om vi istället jämför med valutgången 2009 så blir bilden lite annorlunda. Då är det de rödgröna partierna som gått framåt, medan Alliansen och framförallt FP backar. Här utgör KD en intressant konstrast då man istället ökar med 1,3 procentenheter. Det kan antas vara en effekt av en profilerad kandidat i form av Lars Adaktusson.
Anders Lindholm, VD Demoskop
Om undersökningen:

  • Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten
  • Fråga: 1) Den 25 maj är det val Europaparlamentet. Hur troligt är det att du då kommer att rösta i valet? 2) Vilket parti tror du att du kommer rösta på?
  • Undersökningsperiod: 29 april –  7 maj 2014.
  • Metod och urval: Telefonintervjuer i enlighet med standard för slumpmässiga befolkningsurval baserat på telefonnummer. För att tillförsäkra god representativitet kompletteras fasta med mobila telefonnummer. Utvald person i ett hushåll ersätts inte av annan person i samma hushåll.
  • Antal genomförda intervjuer: 1 000
  • Vägning: För att justera för eventuella skevheter i urvalet vägs resultaten på kön, ålder, parti i senaste riksdagsval samt hushållsstorlek.
  • Beställare: Expressen.
  • Mätinstitut: Demoskop.
Dela: