Ökat stöd för Förbifart Stockholm

Publicerat av
oktober 6, 2009

Demoskop har sen drygt ett år tillbaka följt opinionen kring vägprojektet Förbifart Stockholm, en ny vägsträckning väster om Stockholm som bland annat är tänkt att avlasta dagens E4 (Essingeleden).
Stödet för Förbifart Stockholm har ökat ytterligare något sen senaste undersökningen i januari. Nästan 77% av invånarna i länet är för Förbifart Stockholm mot 75% i vintras och 71% under sommaren 2008.
Byggandet av Förbifart Stockholm har tydligt stöd i samtliga demografiska grupper. Mest positiva är barnfamiljer och mest skeptiska är unga och pensionärer som lever i singelhushåll, men även hos dessa grupper är en majoritet för Förbifart Stockholm.
Män är överlag något mer positiva än kvinnor, vilket följer mönstret från tidigare undersökningar kring bil och bilism.
Fortfarande är det en förhållandevis hög andel som inte har någon åsikt i frågan, även om gruppen minskar. Kännedomen är lägre framför allt bland de yngre, lågutbildade och de med lägre hushållsinkomst.
Inom båda politiska blocken finns en stor majoritet för Förbifart Stockholm, 9 av 10 borgerliga väljare är för och 6 av 10 oppositions väljare.
Miljöpartiet sticker ut som det enda parti bland vars väljare det inte finns någon tydlig majoritet för Förbifart Stockholm, men även bland miljöpartister är fler positiva än negativa.
Läs mer om undersökningen här.

Dela: