Ny väljarbarometer för Norrbotten

Publicerat av
december 3, 2012

På uppdrag av Norrbottens-Kuriren och 24 Norrbotten har Demoskop genomfört en partisympatiundersökning i Norrbottens län.
 
Resultatet visar att Socialdemokraterna har gått framåt jämfört med valet, vilket stämmer väl överrens med den generella utvecklingen för riket. Sannolikt påverkar även partiledarbytet, då Mona Sahlin hade svårt att locka särskilt manliga väljare på landsbygden.
 
Sverigedemokraterna går starkt framåt och är nästan dubbelt så stora som i valet. Även det stämmer väl överens med utvecklingen för riket i stort. Kombinationen av arbetslöshet och ekonomisk oro och små skillnader mellan de politiska huvudalternativen M och S skapar en grogrund för missnöjesröster.
 
I övrigt backar alla mindre partier, vilket är vanligt mellan valen då små partiet har svårt att hamna på väljarnas radar. Förändringarna är små och inom felmarginalen.
 
Intressant dock med Centerpartiet som traditionellt ändå haft en god bas i Norrbotten. I riksdagsvalet 2006 fick de drygt 6% i Norrbotten, förra valet 4,65% och i denna mätning ca 3%.  Även om förändringen mellan 2010 och denna mätning inte är statistiskt signifikant är det ändå oroveckande trend för partiet
 
Resultatet för samtliga partier:
 
Socialdemokraterna 56%
Moderaterna 15%
Vänsterpartiet 8%
Sverigedemokraterna 7%
Miljöpartiet 4%
Folkpartiet 3%
Centerpartiet 3%
Kristdemokraterna 3%
 
Hela tabellen finns här.
 
Läs mer om undersökningen i Norrbottens-Kurirens artikel.
 
Valresultatet från riksdagsvalet 2010 för Norrbottens län finns att läsa här.
 
Undersökningen baseras på 600 telefonintervjuer enligt samma metod som Demoskops riksrepresentative väljarsympatimätning. Resultatet har vägts på kön, ålder och parti. Mätperioden var 19-25 november 2012.

Dela: