Ny innovationsundersökning – DN-Debatt

Publicerat av
augusti 8, 2012

På dagens DN Debatt presenterar Svenskt Näringsliv en ny Demoskopundersökningen om Sveriges innovationsklimat.
Undersökningen genomfördes under maj i år och omfattar drygt 5 800 intervjuer via telefon och webbenkäter – med allmänhet, företagare, forskare och riksdagspolitiker. Syfte är att belysa och öka förståelsen för innovationsklimatet i Sverige och att identifiera brister och utvecklingsbehov.
Undersökningen omfattar bland annat ett nytt index, som utgörs av allmänhetens och företagens bedömning av innovationsklimatet i Sverige och i den kommun man är verksam. Indexet baseras på en skala från 0-100, där Sverige idag ligger på 55. Det finns därmed fortfarande en omfattande förbättringspotential, särskilt avseende företagens förutsättningar och nivån på svensk utbildning.
Ett annat intressant resultat är att allmänheten, företagare och forskare har en mindre positiv bild av verkligheten än politikerna. Diskrepansen är störst när det gäller synen på företagens villkor och incitamenten till att arbeta hårt, där politikerna är en betydligt mer positiv än övriga grupper.
Läs Svenskt Näringslivs debattartikel här.
Per Nilsson
Head of Public Opinion Analysis

Dela: