Miljöpartiets väljare långt från Alliansen

Publicerat av
maj 28, 2013

Ett högst sannolikt utfall efter valet 2014 är att ingetdera av blocken från 2010 når majoritet i riksdagen. Det är lätt att glömma bort att det är den situation vi har idag. Men om de rödgröna i valet blir större än Alliansen så förändras spelreglerna något. Diskussionen om Miljöpartiets eventuella samarbete med Alliansen hålls därför levande. Miljöpartiets sympatisörer är intressanta för de borgerliga partierna som nyckel till regeringsmakten, men man är därtill också klart överrepresenterade bland unga, välutbildade storstadsbor, och kommer med stor sannolikhet blir en maktfaktor framöver.
Det har gjorts flera trevare från Alliansens sida för att närma sig Miljöpartiet, men deras ovilja att ingå i ett Allianssamarbete kan nog antas vara relativt grundmurad, vilket också tydliggjordes under Miljöpartiets  partikongress i helgen. Avseende friskolor, arbetsgivaravgifter för unga och 35 timmars arbetsvecka så tog kongressen ett steg åt vänster i förhållande till partistyrelsen. Varför?
Miljöpartiet är inte är ett parti som identifierar sig med traditionella ideologier, den ”gröna ideologin” dominerar bland väljarna. Man har ibland även ett vagt förhållningssätt till vänster-högerskalan, men när man ändå ställs inför just det begreppet så är man oftast mer vänster än vad många borgerliga aktörer vill tro. Den genomsnittliga Miljöpartisympatisören ger sig själv ett värde av 4,15 på en 10-gradig skala från vänster till höger. Det närmaste Allianspartiet ligger strax över 7. Det innebär att man ofta står långt från Alliansen när man måste närma sig frågor om företagande, skatteuttag, fördelningspolitik med mera, som traditionellt sett definieras utifrån grad av vänster eller höger.
Höger-VänsterMP
Källa: DemoskopPanelen 2013, läs mer här.
 
IdeologiMP
 
Källa: DemoskopPanelen 2013, läs mer här.
De senaste årens opinionsframgångar för Miljöpartiet har inneburit ett visst tillflöde av tidigare Allianssympatisörer, vilket förflyttat partiet något åt höger. Man täcker nu ett relativt brett spektra från vänster till höger, vilket säkert är en styrka, men möjligen ökar det också svårigheterna att komma överens inom partiet?
Anders Lindholm, VD Demoskop

Dela: