Magdalena Andersson vs. Anders Borg

Publicerat av
april 17, 2012

På uppdrag av Expressen genomförde Demoskop en snabbmätning efter debatten mellan Anders Borg och Magdalena Andersson i Aktuellt igår kväll.
Resultatet visar att Anders Borg vann debatten men att det blev relativt jämnt.
På frågan hur bra respektive debattör klarade sig på en skala mellan 1-5 fick Anders Borg (3.52) och Magdalena Andersson (3.37).
På den raka frågan vem som klarade debatten bäst, Anders Borg eller Magdalena Andersson, vann Anders Borg med 48% mot 40%.
 
Bland kvinnor var dock Magdalena Andersson mest populär – 46% mot 40%.
Värt att notera är att borgerliga väljare (3.17) gav Magdalena Andersson ett högre betyg än vad motsvarande väljare på den rödgröna sidan gav Anders Borg (2.80).
Jämfört med Waidelich katastrofsiffror gentemot Anders Borg måste man säga att Magdalena Andersson står sig bra och det var en lyckad insats från S-sida. Både Östros och Waidelich hade notoriskt svårt att skapa förtroende bland kvinnliga väljare, ett konststycke som Anders Borg länge lyckats med. Om Magdalena Andersson fortsätter att locka kvinnors förtroende så kan debattens grundförutsättningar bli jämnare framöver. Dock finns också en tendens att hennes stöd är betydligt lägre bland män (36% mot Anders Borgs 55%), så på något sätt måste Magdalena Andersson utöka sitt förtroende även i denna grupp.
 
anderssonvsborg
Reslutatet baseras på 631 intervjuer med personer som sett TV-debatten. Undersökningen genomfördes via Demoskops telefonrekryterade Internetpanel.
Per Nilsson
Head of Public Opinion Analysis

Dela: