Lööfs förtroendetapp statistiskt säkerställt

Publicerat av
januari 29, 2013

Den 9 januari publicerade Expressen en förtroendemätning från Demoskop (sehär), i den konstaterades att Centerpartiets partiledare Annie Lööf fick sitt lägsta förtroende någonsin. P1 Medierna hade den 23 januari ett inslag (se här) om opinionsmätningar där bland annat Expressen förtroendemätningen tas upp. Programmet gör gällande att förändringen för Lööf var så liten att den ligger inom felmarginalen och man inte kan dra någon slutsats alls från undersökningen.
Det är fel. Det som kan benämnas statistiskt säkert är antingen att en positiv eller negativ förändring har skett, eller att en nivå med säkerhet skiljer sig från en annan, exempelvis att ett parti har större stöd än ett annat.I detta fall jämförs med Expressen förtroendemätning för partiledarna från augusti, vilken baseras på 1 316 intervjuer. Då hade 13 procent ganska eller mycket stort förtroende för Annie Lööf. I januarimätningen genomfördes 889 intervjuer. För att, med 95 procents säkerhet, konstatera att en förändring har skett, hade krävts en förändring av 2,9 procentenheter. Förtroendet för Lööf var i januari 7 procent, och förändringen var med god marginal signifikant, alltså statistiskt säkerställd.
Att förändringen var statistiskt signifikant skulle helst ha framgått i Expressens artikel, men ansvarat ligger även på den som granskar opinionsmätningar, i detta fall P1 Medierna, att dubbelkolla fakta. Vi uppmanar alla journalister eller intresserade att kontakta oss om de har frågor om mätningar som vi står bakom. På så sätt undviks missförstånd.
Undersökningarna genomfördes i Demoskops telefonrekryterade webbpanel. Resultatet har vägts med avseende på kön, ålder och partisympatier. Läs mer om undersökningen här.
Anders Lindholm, VD Demoskop

Dela: