Korrigering av felaktigt återgivna undersökningsresultat i SVTs partiledarutfrågning med Gustav Fridolin

Publicerat av
augusti 29, 2014

I SVTs partiledarutfrågning av Gustav Fridolin, 24 augusti, hänvisades till en undersökning som Demoskop har genomfört på uppdrag av Friskolornas riksförbund bland organisationens medlemmar. I utfrågningen hävdades, med avseende på vinstförbud och vinstregleringar, att undersökningen skulle visa att 90 procent av medlemmarna ”inte har några problem med den här typen av begränsningar”. Det är ett påstående som saknar grund i studien.
Ett förbud mot vinstutdelning skulle enligt 40 procent av friskolornas huvudmän leda till negativa effekter för verksamheten. Ytterligare 17 procent kan inte bedöma effekten, vilket inte är liktydigt med att det är oproblematiskt. När frågan istället handlar om en vinstbegränsning till en låg fastställd nivå  är det 32 procent som uppger att det skulle leda till negativa effekter. Här uppger 18 procent att man saknar uppfattning.
För att ytterligare förstå problematiken belystes i studien även i vilken utsträckning åtgärderna skulle leda till nedläggning. För 21 procent av huvudmännen i undersökningen är nedläggning konsekvensen av förbud mot vinstutdelning, medan andelen sjunker till 10 procent om regleringen istället innebär en begränsning av vinstutdelningen till en låg fastställd nivå.  Bland friskolor som drivs i aktiebolagsform är konsekvenserna av vinstförbud eller vinstreglering avsevärt större.
En annan vantolkning som framfördes i programmet var att de 10 procent som förutsåg en nedläggning också skulle motsätta sig fullt meddelarskydd när det gäller att lämna information till grundlagsskyddade medier. Detta påstådda samband mellan nedläggning på grund av vinstutdelningsförbud och invändningar mot meddelarskydd återfinns inte alls i undersökningen.
Anders Lindholm, VD Demoskop

Dela: