Kommentar angående SCB:s väljarsympatimätning

Publicerat av
juni 10, 2010

SCB har precis presenterat sin omfattande väljarsympatimätning och resultatet är att de rödgröna leder med klar marginal 50.2% mot 44.2%. Resultatet skiljer sig markant mot ett antal aktuella mätningar och skillnaderna måste sägas vara anmärkningsvärt stora. Som en jämförelse var resultaten i den senast redovisade poll of polls (samtliga etablerade mätföretags sammanvägda resultat) 48,0% mot 46,9%, dvs en skillnad på 1,1 procentenheter. Det förefaller inte som SCBs mätning i någon utsträckning fångat den rörelse i riktning mot Alliansen under senare tid.

SCBs mätning är den statistiskt sett mest solida, men skillnaderna gentemot andra mätningar handlar inte primärt om statistik säkerhet utan om mätperiod. SCBs mätning påbörjades redan 28 april och i mitten av maj var 70% av intervjuerna genomförda. I flera mätningar finns indikationer om att tydliga rörelser därefter skett i riktning från de rödgröna till Alliansen.

En annan viktig förklaring till skillnaderna kan vara den vägning som SCB gör med avseende på föregående val. Utan vägningen är ställningen mellan blocken avsevärt jämnare. Vägningar av olika slag görs alltid, men effekterna av vägningen förefaller den här gången vara större än sedvanligt. För att närmare förstå resultaten skulle det vara av stort värde om SCB kunde redovisa utfallet i åtminstone fyra tidsperioder, dels vägt och dels ovägt.
 
Anders Lindholm, vd Demoskop

Dela: