Klimatundersökning

Publicerat av
maj 1, 2007

Demoskop har under perioden 14 mars – 3 2007 april genomfört en omfattande undersökning om hur svenska folket ser på klimatförändringarna, vad man känner till, i vilken utsträckning man oroar sig, vad som anses orsaka problemen, vad man själv skulle kunna tänka sig att göra, förtroendet för olika aktörer, etc. Totalt ställdes ett 80-tal frågor kring miljö och klimat. Undersökningen genomfördes postalt och via internet och enkäten besvarades av 2 492 personer.
– Det är uppenbart att människor ser med stort allvar på den här frågan, säger Demoskops VD Anders Lindholm. Klimatfrågan har fått ett brett genomslag och accepteras som ett problem även i en bredare politisk krets och bland näringslivsföreträdare. Dessutom finns förväntningar bland människor om att man själv kommer att beröras och att man kan behöva förändra livsföringen.
Vi har i undersökningen identfierat fyra huvudsakliga förhållningssätt i klimatfrågan. Dessa är:
– Samhällskonsekvenser (benägenhet att tro att klimatfrågan kommer led till förändringar som berör avseende exempelvis, arbetsmarknad, priser, resor, etc)
– Miljökonsekvenser (benägenhet att tro att samhället klimatfrågan kommer leda till dramatiska naturkonsekvenser som påverkar människans grundläggande levnadsvillkor)
– Egna åtgärder (benägenhet att göra egna åtgärder för att minska effekterna på klimatet, exempelvis avseende konsumtion, energiförbrukning, resande etc.
– Teknikåtgärder (benägenhet att tro att den tekniska utvecklingen kommer lösa klimatfrågan)
Utifrån dessa aspekter kan vi också identifiera olika samhällsgrupperingar med varierande förhållningssätt i klimatfrågan.
Delar av resultaten har presenterats i TV4 och Dagens Nyheter. Nedan finns exempel på resultat av undersökningen. Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta Anders Lindholm (0735-225536)
 
 Värderingsundersökning – Miljö och klimatförändringar

Dela: