Inför Socialdemokraternas kongress

Publicerat av
april 3, 2013

Demoskop har på uppdrag av Expressen genomfört en undersökning om hur väljarna ser på aktuella frågor som inför Socialdemokraternas kongress i dagarna.
 
Knapp majoritet S-väljare för Vänsterpartiet i regeringen
Den första frågan handlade om hur en eventuell regering skulle kunna formeras om Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet tillsammans skulle få majoritet i riksdagsvalet. En knapp (55%) majoritet av S-sympatisörerna anser att dessa tre partier i en sådan situation borde bilda regering tillsammans. Tre av tio (28%) vill se en regering med enbart socialdemokratiska representanter, medan en av sex S-sympatisörer (17%) vill ha en regering med enbart Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Med tanke på tidigare negativa väljarerfarenheter av utsikten om att Vänsterpartiet skulle ingå i regeringen är det här ett resultat som knappast välkomnas av Stefan Löfven.
Bland de tre rödgröna partiernas sympatisörer är det 60% som vill se samtliga tre partier i regeringen, medan 21% vill ha S tillsammans med MP och 18% enbart S i regeringen. Vid en rödgrön seger är motsvarande andelar bland Alliansens anhängare 18%, 48% respektive 29%. Det klart populäraste alternativet bland motståndarna är alltså S tillsammans med MP.
 
Stöd för privata utförare i välfärden
När det gäller uppfattningarna om kvaliteten inom välfärden så tror en majoritet att den gynnas i störst utsträckning om den utförs av såväl privata som offentliga aktörer (62%). En dryg tredjedel (36%) tror att det är bäst om den enbart utförs av offentliga aktörer.
 
Men frågan klyver socialdemokratiska väljare
Här uppstår det riktigt intressanta dilemmat då frågan klyver de socialdemokratiska anhängarna i två nästan lika stora grupper. 54% tror att det är bäst med enbart offentliga aktörer, medan 46% tror att kvaliteten gynnas av att det finns även privata aktörer. Skillnaden i synsätt bland S-sympatisörer är besvärande för Löfven inför den kommande kongressen. Till detta kan adderas att nästan hälften av S-väljarna (42%) efterlyser ett förbud mot utdelning av vinst till aktieägare i välfärdsföretag.
 
Splittring i fundamentala frågor
Inför S-kongressen kan vi alltså konstatera att det finns en tydlig splittring bland S-sympatisörerna i två fundamentala frågor:
1. Regeringsbildningen
2. Utförandet av välfärdstjänster
 
Läs hela undersökningen här.
Undersökningen gjordes i Demoskops slumpmässigt telefonrekryterade Internetpanel 27 mars – 2 april 2013. 2121 intervjuer genomfördes bland den röstberättigade allmänheten. För att justera för eventuella skevheter i urvalet vägs resultaten på kön, ålder samt parti i senaste riksdagsval.
 
Anders Lindholm, VD Demoskop
 

Dela: