Högre elpriser – vad och vems fel?

Publicerat av
december 17, 2021

Den senaste tidens debatt om de höjda elpriserna har undgått få och i takt med detta har vi genomfört en undersökning om vad man tror är dess orsak.

De flesta svenskar (53%) tror att elpriserna är en kombination av politiska beslut och omvärldsförändringar, men det är klart fler (34%) som anser att det enbart är pga. politiska beslut än enbart omvärldsförändringar (8%). Av de 87% som anser att det på något sätt är politiska beslut som ligger bakom prishöjningarna, så anser allra flest (68%) att det är Miljöpartiet som bidragit till dem.

Läs gärna mer i våran minirapport!

Dela: