Global undersökning: Svenskar näst mest optimistiska

Publicerat av
september 12, 2012

Svenskar är mer nöjda med sin ekonomi än invånare i andra länder. Bara kineserna är mer positiva till utvecklingen i det egna landet. Den arabiska våren har också brutit den nedåtgående trenden i Egypten, där allfler nu är positiva. Men i Grekland och Spanien är det tydligt att den ekonomiska krisen har dragit ner framtidstron.
Det visar en undersökning som Demoskop har låtit göra mot bakgrund av Pew Research Center årliga globala undersökning Pew Global Attitudes Project, som jämför hur invånare i olika länder ser på sin egen ekonomi och utvecklingen i det egna landet. Sverige finns vanligtvis inte med i undersökningen, men för att ge ett jämförbart resultat har Demoskop ställt undersökningens frågor till ett lika stort och representativt urval svenskar.
Utvecklingen i landet
Sverige är ett av de länder där framtidstron och optimismen är som störst. En majoritet av svenskarna (55%) anser att utvecklingen i landet går åt rätt håll, vilket i ett internationellt perspektiv är en mycket hög nivå. Bara kineserna är mer positiva (82%).
– Sverige har hittills klarat sig lindrigt undan den ekonomiska krisen, vilket förklarar de internationellt sett positiva opinionsläget, säger Per Nilsson, opinionsanalyschef på Demoskop.
utvecklingen i landet
Även i Egypten är utvecklingen positiv och den negativa trend som funnits tidigare bröts tydligt våren 2010. Sedan dess har optimismen avtagit något, men den ligger fortfarande kvar på nivåer högt över de som uppmättes innan den arabiska våren. I Europa har dock krisen slagit hårt mot framtidsutsikterna.
I Spanien har andelen som uppger att de är nöjda med utvecklingen i landet sjunkit dramatiskt. Före krisen var en majoritet av spanjorerna nöjda, i dag är siffran endast 10 procent, säger Per Nilsson.
 
Den egna ekonomin
När det gäller den egna ekonomin är skillnaden mellan olika länder stor. Sverige ligger i topp när det gäller andelen som upplever att de har en god ekonomi (81%) och fyra av tio svenskar upplever att de har fått bättre ekonomi de senaste fem åren. Endast i Kina är fler positiva: 7 av 10 kineser uppger att de fått bättre ekonomi.
I Sverige bör den positiva synen på den egna ekonomin och landets utveckling vara till fördel för sittande regering. Undersökningens resultat tyder på att det inte finns opinionsutrymme för en politik som kraftigt skiljer sig från den nuvarande. Valet 2014 kommer sannolikt inte bli ett systemskiftesval utan snarare handla om enskilda sakfrågor, säger Per Nilsson.
När det gäller privatekonomin är det också tydligt i undersökningen att krisen satt djupa spår. I Grekland uppger 8 av 10 personer att deras ekonomi försämrats och i Spanien säger sig 6 av 10 ha fått det sämre. Även i USA är det fler som upplever att deras ekonomi blivit sämre än som upplever att den har blivit bättre de senaste fem åren, säger Per Nilsson.
egnaekonominförfemårsedan
Demoskops undersökning gjordes i OnlinePanelen 21-27 augusti 2012. Totalt intervjuades 1053 personer. Läs hela undersökningen här.
PEWs undersökning gjordes i olika omgångar i de olika länderna, läs om deras metoder här.

Dela: