Framgångsrikt samarbete med AMF Pension

Publicerat av
mars 11, 2008

Martin Düring, Analyschef på AMF Pension berättar; ”Vi har använt Demoskop AMFPensionanalyschef martinduringsmallsedan 1999 och är mycket nöjda med deras tjänster. Det som känns extra tryggt är deras lyhördhet, gedigna metodologiska kompetens och förmåga att förädla analysresultat till konkreta slutsatser för verksamheten.”
”Undersökningsresultaten används till beslut inom bolagets marknadskommunikation och PR. För att maximera nyttan med undersökningarna har vi en blandning av frekvensmässigt fasta och ad hoc undersökningar. De fasta undersökningarna fokuserar på mer trögrörliga faktorer kring varumärket och ad hoc undersökningar kan vara sådant som en temperaturmätning av rådande reklammiljö. Tillsammans och med den enorma mängd historiska data vi har är det alltid lite imponerande vilka analyser och slutsatser som kan dras. Dessa används i underlag såväl i våra strategiska val (till exempel input till kommande reklamidéer och medieköp), i samarbetet mellan våra medie-/reklambyråer och i mer operativa beslut (till exempel budskap i DR, pressreleaser tc).”
”Det viktigaste för oss är att undersökningsresultatet är korrekt, sett ur reliabilitet och validitet, inte bara att det går snabbt eller är enkelt. Jag har märkt att intresset för undersökningar ökat, både internt och externt, och det är inte alltid som nya leverantörer besitter den kompetens som man som undersökningsköpare kräver. Därför känns det extra tryggt att kunna luta sig mot Demoskop, som förutom stor kompetens har förmågan dessutom dra slutsatser.”
”AMF Pension har alltid varit ett analysdrivet företaget och just detta förhållande bidrog troligtvis en del till framgången i omröstningen om Sveriges bästa marknadsavdelning där vi 2007 kom på tredje plats. Vi har rykte om oss att vara en ganska besvärlig, engagerad och välunderrättad undersökningsköpare och det faktum att vi inför 2008 skrivit avtal på att utöka vårt samarbete med Demoskop är ett kvitto på deras förmåga att leverera.”

Dela: