Fortsatt mycket starkt förtroende för Anders Borg

Publicerat av
september 21, 2012

I en undersökning som Demoskop utfört på uppdrag av Expressen uppger 53% att de har ganska eller mycket stort förtroende för Anders Borg. På en skala från 1-5 är medelvärdet 3.54. För ett år sedan, september 2011, var andelen 58% och snittbetyget 3.61. Stödet för finansministern är därmed mycket starkt även om det minskat något (förändringen är dock inte är tillräckligt stor för att vara statistiskt signifikant).
Bland borgerliga sympatisörer är förtroendet mycket högt, hela 90% uppger att de har stort förtroende för Anders Borg. Samma andel för rödgröna sympatisörer är 23%.
Fler positiva än negativa till budgeten
33% anser att regeringens budget är ganska eller mycket bra medan 17% anser att budgeten är mycket eller ganska dålig. Den politiska splittringen är i detta avseende stor, 6 av 10 borgerliga sympatisörer tycker att budgeten är bra mot endast 1 av 10 rödgröna sympatisörer. Värt att notera är att män (42%) överlag är mer positiva till budgeten än kvinnor (26%). Denna skillnad är statistiskt signifikant.
Budgeten har med andra ord inte rört upp särskilt mycket känslor på endera sida utan överlag mottagits väl. Men det finns få förslag i budgeten som snabbt kommer få väljarnas uppmärksamhet utan budgetens opinionseffekt bör främst ses i ett långsiktigt perspektiv.
En annan undersökning som Demoskop nyligen genomfört visar att 55 procent av svenskarna är nöjda med utvecklingen i det egna landet och fyra av tio upplever att de har fått de bättre de senaste fem åren. Internationellt sett är det en mycket hög nivå. Den positiva synen på landets utveckling är till fördel för alliansen. Men man vinner inga val på vad man gjort, utan på vad man planerar att göra. Här ligger utmaningen för Alliansen. Sedan Stefan Löfven tillträdde som partiledare har synen på vem som har bra idéer för framtiden svängt till Socialdemokraternas fördel. Alliansen måste övertyga väljarna om att de inte bara kan hantera dagens situation, utan också övertyga om att de har en plan framåt. Höstbudgetens tydliga fokus på långsiktiga investeringar i infrastruktur och forskning bör ses ur denna synvinkel.
Läs hela undersökningen här.
Undersökningen genomfördes den 20 september 2012 i Demoskops telefonrekryterade Internetpanel. Antal intervjuer 671. Resultatet har vägts med avseende på kön, ålder och politiskt parti.
Per Nilsson, Head of Public Opinion Analysis

Dela: