Förtroendet för Stefan Löfven

Publicerat av
januari 31, 2012

Den 26 januari, dagen innan Stefan Löfven officiellt blev vald till partiordförande för Socialdemokraterna, genomförde Demoskop på uppdrag av Expressen en förtroendemätning. Totalt intervjuades 860 personer i Demoskops telefonrekryterade internetpanel.
 
Resultatet av undersökningen visar att 26% av svenskarna har ganska eller mycket stort förtroende för Stefan Löfven, andelen bland S-sympatisörer är dock betydligt högre, 49%.  Andelen som uppger att de har lågt förtroende är realtivt liten, 13% totalt och 3% bland s-väljare.
 
Värt att notera är att andelen som ännu inte har någon uppfattning om Stefan Löfven är mycket stor, var tredje väljare (32%) svarar ”vet ej” på frågan. Även bland S-väljare är andelen ”vet ej”-svar stor (27%).
 
På frågan om Stefan Löfven är rätt person att leda Socialdemokraterna svarar 17% ”ja” och 15% ”nej”. Den stora majoriteten av väljarna (67%) svarar dock ”vet ej”. Även bland S-väljare är andelen ”vet ej”-svar hög(59%).
 
Resultatet visar att Stefan Löfven än så länge är en relativt okänd politiker. Det i sig är inte negativt men det är ytterst viktigt att de kommande veckorna förflyter problemfritt och att  Stefan Löfven så snabbt som möjligt lyckas etablera en positiv bild av sig själv i opinionen. Minsta felsteg kan i detta läge stå honom dyrt.
 
Det är också värt att notera att Stefan Löfven är betydligt mer populär bland män än bland kvinnor; 31% av männen uppger att de har stort förtroende för Stefan Löfven medan det bland kvinnor endast är 21%. Stefan Löfven är också populär bland äldre, särskilt bland pensionärer, och boende i Norrland. Dessa är grupper där Socialdemokraterna länge varit starka, ska Stefan Löfven lyckas vända partiets negativa spiral är det viktigt att kunna nå ut och appellera till nya väljargrupper.
 
 
Läs hela undersökningen här.
 
Per Nilsson, Head of Public Opinion Analysis
per.nilsson@demoskop.se

Dela: