Förtroendet för partiledarna i januari

Publicerat av
januari 9, 2013

Demoskops/Expressens mätning i januari av förtroendet för partiledarna för riksdagspartierna visar att förtroendet för Annie Lööf nu är extremt lågt, 2,01 på en skala från 1 till 5, där 1 är mycket litet förtroende och 5 mycket stort förtroende. Endast Jimmie Åkesson ligger efter (1,81). Hennes försprång före Åkesson är dock en illusion. Endast 7% har ett uttalat förtroende för Lööf, vilket kan jämföras med 14% för Åkesson. Skillnaden är att det fler som uttrycker ett tydligt ogillande för Åkesson.
Annie Lööfs förtroende är det lägsta vi har noterat för någon partiledare bortsett från Åkesson. Förtroendenivån är förstås långsiktigt helt ohållbar. Särskilt besvärande är att hon inte har någon grupp med sig. Stödet bland kvinnor (2,07) är endast marginellt högre än bland männen (1,96). Inte heller de yngre väljarna (2,09) ställer sig bakom henne. Bland Alliansanhängarna (2,52) ser det något bättre ut, men även här är det bara 17%, d v s en av sex som uttalar förtroende för henne. Hon ligger därmed långt efter sina kollegor. Hon noterar samma företroendenivå bland Alliansväljare som oppositionspolitikerna Löfven och Fridolin.
 
Notabelt i övrigt är att både Reinfeldt och Löfven uppvisar en tydligt vikande formkurva under det senaste året. Reinfeldt har dock tappat mindre och har det klart högsta förtroendet bland samtliga partiledare. Tendensen är också att den senaste tidens turbulens inom Sverigedemokraterna närmast stärkt förtroendet för Jimmie Åkesson. Det har gett honom en chans att visa att han kan hantera en krissituation.
 
Demoskopsförtroendemätningjanuari
 
Totalt genomfördes 889 intervjuer inom ramen för Demoskops webbpanel. Resultatet har vägts med avseende på kön, ålder och partisympatier.
 
Läs mer om undersökningen här.
 
Anders Lindholm, VD Demoskop

Dela: