Förtroendet för Juholt rasar

Publicerat av
november 4, 2011

Förtroendet för Håkan Juholt har rasat den senaste månaden. Endast 12% av väljarna har mycket eller ganska stort förtroende för honom, vilket kan jämföras med Fredrik Reinfeldts 58%. I september hade 22% förtroende för S-ledaren.
 
Även bland S-sympatisörerna har förtroendesiffrorna rasat. Bland dessa är det nu en av tre (33%) som har förtroende för Juholt, vilket kan jämföras med förra mätningens 51% och Fredrik Reinfeldts förtroendenivå bland de egna som ligger på 94%. Reinfeldts siffror bland S-sympatisörerna är nästan lika höga som Juholts.
 
Om man dessutom betänker att de mest kritiska S-sympatisörerna nu inte längre stöder partiet, blir den låga förtroendenivån bland de kvarvarande sympatisörerna än mer dramatisk. Juholts förlåt-mig-turné har åtminstone inte kortsiktigt haft avsedd effekt i de breda lagren.
 
Bland förvärvsarbetande är andelen som har förtroende för Juholt nere på 10%. Den nuvarande nivån är förstås ohållbar för någon som aspirerar på statsministerposten.
 
Till skillnad från det förtroendeunderskott som Mona Sahlin levde med har Juholts förtroendekris dessutom en mer direkt påverkan på väljarstödet. I avsaknad av andra profilerade socialdemokratiska politiker är Håkan Juholt just nu i stort sett ensam bärare av det socialdemokratiska varumärket.
 
Det är lätt att ta till överord då debatten kring Juholts boendebidrag ännu inte klingat av i media, och det är mycket möjligt att Socialdemokraterna inom kort kommer att öka sitt väljarstöd från nuvarande rekordlåga nivå. Däremot är det inte långsiktigt möjligt att ha en ledare som misstros i den utsträckning som nu är fallet. Mona Sahlins situation visade med all tydlighet att det inte är tillräckligt att affären försvinner från den mediala radarn. Det ska mer till för att också lyfta förtroendet till en hållbar nivå. Det är en fråga som är långt allvarligare än enskilda politiska affärer som mer kortsiktigt påverkar opinionen.
 
Förtroendeokt nov2
 
Demoskop ställde frågan: Hur stort förtroende har du för var och en av följande politiker? (skala: Mycket stort, Ganska stort, Varken eller, Ganska litet, Mycket litet) Demoskops förtroendemätning baseras på 1 000 telefonintervjuer med allmänheten från 18-89 år, 26 oktober till 2 november 2011.
Anders Lindholm, vd för Demoskop

Dela: