Förtroendet för försvarsministern

Publicerat av
mars 12, 2012

En undersökning som Demoskop utfört på uppdrag av Expressen visar att förtroendet för Tolgfors kan betecknas som lågt, men inte katastrofalt lågt.
Totalt är det 15% som har förtroende för honom, medan 39% inte har det. Snittvärdet är 2,48, vilket exempelvis är långt över den nivå Juholt hade i slutet av sin period som partiledare.
Ungefär hälften saknar uppfattning eller har varken högt eller lågt förtroende, vilket sannolikt bottnar i att varken Tolgfors och de frågor han ansvarar för ligger särskilt högt i människors medvetande.
Knappt hälften (45%) anser att han bör avgå.
Givetvis finns en tydlig politisk kantring, där det är en knapp majoritet (59%) av de rödgröna sympatisörerna som har lågt förtroende för honom, medan motsvarande gäller för en av fem (19%) av alliansens sympatisörer. Två av tre rödgröna efterlyser hans avgång, att jämföra med en av fem alliansanhängare.
Avgörande för hans position är om vi redan sett kulmen på frågan eller om den kommer ytterligare mark och vilket ansvar som då åläggs honom kontra andra aktörer. Förmodligen har det uppfattats som svårt att bedöma Tolgfors ansvar i den nu aktuella affären. Om det visar sig att han på ett otillbörligt sätt lagt ansvaret på andra eller farit med osanning, så kommer situationen förstås bli ohållbar.
Man kan vara tämligen säker på att svenskarna inte stöder de affärer som nu gjorts med Saudiarabien, men hela debatten reser större frågor kring  Sverige som vapenexportör och vilka länder vi då ska exportera till. Den frågan går i sig bortom Tolgfors mandat.
förtroendeförStenTolgfors
Demoskop ställde frågorna: Hur stort förtroende har du för försvarsminister Sten Tolgfors? (skala: Mycket stort, Ganska stort, Varken eller, Ganska litet, Mycket litet) och Anser du att Sten Tolgfors bör avgå som försvarsminister? Demoskops förtroendemätning baseras på på en internetundersökning, 741 intervjuer med allmänheten 18-89 år, under perioden 11-12 mars 2012.
Anders Lindholm, vd för Demoskop

Dela: