Förtroendesiffror i mars

Publicerat av
mars 13, 2012

Löfven har, som många redan konstaterat, fått en bra start som partiledare. 37% har mycket eller ganska stort förtroende för honom, medan 12% har lågt förtroende. I genomsnitt är hans förtroende 3,37 på en femgradig skala, vilket kan jämföras med 3,44 för Reinfeldt. En väsentlig skillnad är dock att flertalet är avvaktande positiva till Löfven,  d v s det är relativt få som är tydligt positiva eller negativa, medan Reinfeldt har ett större stöd, men också fler uttalade motståndare. 55% har ett tydligt förtroende för honom, medan 23% har lågt förtroende.
 
3,37 är en mycket bra nivå som över tiden bara slås av Reinfeldt och Wetterstrand bland partiledarna. Som en jämförelse var den sista noteringen för Juholt 2,05 och för Sahlin 2,32.
 
Löfven har ett gott förtroende i de flesta läger, på samma nivå bland män och kvinnor, något lägre bland unga i förhållande till äldre. Det är också måttliga skillnader med avseende på utbildning och inkomst. Här såg det väsentligt annorlunda ut för företrädaren. Särskilt intressant är att han bland alliansanhängare får 3,18, vilket är högt. 31% av alliansanhängarna har ett tydligt förtroende för honom, vilket ger en antydan om potential att vinna över fler väljare. Han har dessutom ett lika stort förtroende i storstad som på landsbygden.
 
Trots en växande medial kritik mot regeringen och en starkare opposition kan inte sägas att regeringens formkurva ännu är i dalande. Man bibehåller i stort samma förtroende som i december, nu 3,26, då 3,28.
 
förtroendemars
 
Anders Lindholm, vd för Demoskop

Dela: