Förtroendemätning 13 juni

Publicerat av
juni 14, 2011

Direkt när Juholt tillträdde var hans förtroendenivå 2,91 (publicerad i Expressen 25 mars) på en femgradigskala, vilket var i paritet med Sahlin då hon hade tillträtt som S-ledare. Till skillnad från henne var han vid tillträdet i stort okänd. Sedan dess har exponeringen av honom varit omfattande och resultatet är att förtroendet sjunkit till 2,85. Skillnaden är förstås marginell, men att som företrädare för det största partiet få lägre förtroende som känd än som okänd är förstås uppseendeväckande. De köns- och åldersmässiga skillnaderna är små, men till skillnad från Sahlin, som hade ett klart större förtroende bland kvinnor än män, har Juholt det största stödet bland männen.
 
Som en jämförelse är förtroendet för Gustav Fridolin 3,03. Situationen är därmed densamma som tidigare, d v s att det är MP och inte S som har den ledare som har det största förtroendet. Juholt har dock ett försteg gentemot Fridolin i det rödgröna blocket (3,44 mot 3,34). Bland S-väljarna når Juholt 3,64.
 
Även inom MP är läget som tidigare i meningen att de har en ledare med relativt stort förtroende (Fridolin, 3,03) och en med relativt lågt förtroende (Romson 2,74). Men till skillnad från Romson är Fridolin känd. Vi får se vart det tar vägen då båda får en större exponering. Notabelt är också att Fridolin har klart större stöd bland kvinnor (3,16) än bland män (2,89)
 
Reinfeldt är i mätningen med som en referenspunkt för de nytillträdda partiledarna och han har ett fortsatt stort förtroende (3,42). Reinfeldts förtroende bland M-sympatisörerna  är 4,39.
Någon skulle eventuellt driva tesen att vissa politiker är missgynnade utifrån var deras parti befinner sig på kartan och hur många anhängare man har. Med en sådan logik hade man med all säkerhet för några år sedan avfärdat möjligheterna att kunna representera såväl M som MP, utan att också ha ett lågt förtroende. Fredrik Reinfeldt och Maria Wetterstrand har emellertid visat att det personliga förtroendet går bortom den politik som man representerar.
I det här perspektivet kan det alltså inte hävdas att företrädare för S skulle vara missgynnade. Ett par någorlunda sentida exempel på S-politiker med stort allmänt förtroende är Anna Lind och Thomas Bodström. Båda dessa hade ett starkt och utbrett förtroende som var högre än för partiledaren.
Demoskops förtroendemätning baseras på 1 000 telefonintervjuer med allmänheten från 18 år 25 maj till 1 juni år 2011.
Läs hela undersökningen.
Anders Lindholm, vd Demoskop

Dela: