Extra väljarbarometer: Avståndet mellan blocken krymper och mittenpartierna ökar

Publicerat av
september 10, 2014

I Demoskop/Expressens väljarbarometer för perioden 2–8 september samlar Alliansen 38,2 procent av väljarstödet (+1,3). De rödgröna partierna samlar 44,5 procent av stödet (-3,9). Detta innebär att avståndet mellan blocken har krympt väsentligt efter månadsskiftet, och uppgår nu till 6,3 procentenheter (-5,2). Det minskade avståndet mellan blocken kan således endast delvis förklaras med strömmar över blockgränsen. Även rödgröna förluster till Feministiskt initiativ ser ut att ha betydelse.
Trots att allianssidan som helhet ökar noteras en smärre nedgång för Moderaterna, som nu får 20,4 procent (-1,8). Partiet har inte lyckats vända den nedåtgående trend som synts under lång tid. Ökningarna syns istället hos Folkpartiet som får 6,6 procent (+1,5) samt hos Centerpartiet som nu har fått höjd till fyraprocentsspärren och får 6,1 procent i mätningen (+1,5). Centerns resultat är det högsta som noterats sedan december 2011. Stödet för Kristdemokraterna bekräftar den uppgång som syntes förra mätningen och ligger i denna mätning fortsatt på 5,0 procent (+/- 0,0). Det är en nivå som partiet tidigare inte har varit uppe i sedan oktober 2010.
Detta är den tredje mätningen efter sommaren där de rödgröna partierna inte når upp till egen majoritet. Nedgången på den rödgröna sidan kan hänföras till minskningar hos samtliga partier. Socialdemokraterna backar till 28,6 procent (-2,1). Det är det lägsta opinionsstöd partiet haft i Demoskops mätningar under Stefan Löfvens tid som partiledare. Också för Vänsterpartiet del syns en nedgång som för partiet till 5,9 procent i mätningen (-1,3). Miljöpartiets nedgång är mer marginell och partiet får 10,0 procent (-0,6).
Sverigedemokraterna hämtar in större delen av nedgången i förra mätningen och får nu 11,8 procent (+1,0).  En ökning för Feministiskt initiativ visar på ett fortsatt väljarstöd som gör partiet till en spelare i valrörelsens slutskede, men partiet ligger alltjämt under fyraprocentsspärren och får nu 3,7 procent (+1,2).
Andelen osäkra uppgår i mätningen till 16,0 procent (+0,8).
Det tycks vara flera strömmar som samtidigt pågår mellan partierna:

 • Bland allianspartierna ser det nu ut att vara Folkpartiet och Centerpartiet som har lyckats locka väljare över blockgränsen, vilket i sin tur förändrar balansen. Det kan handla om mittenväljare som under mellanvalsperioden har lutat åt Socialdemokraterna eller Miljöpartiet men som nu går tillbaka till allianssidan igen. I valrörelsen har regeringsfrågan börjat få en framskjuten plats, och för de här väljarna kan man tänka att Socialdemokraternas regeringssituation börjar framstå som osäker.
 • Samtidigt ser allianspartierna ut att göra fortsatta förluster till Sverigedemokraterna.
 • Feministiskt initiativs tillväxt sker i allt väsentligt på Miljöpartiets och Vänsterpartiets bekostnad. Det betyder att partiet i dag är ett reellt problem för de rödgröna partiernas möjlighet att vinna regeringsmakten. Om partiet inte når fyraprocentsspärren blir resultatet förlorade vänsterröster. Klarar partiet spärren väntar istället en ännu mer komplicerad förhandlingssituation.

matris extrabarometer
Läs hela undersökningen här.
 
Peter Santesson, Head of Public Opinion Analysis
 
Om undersökningen

 • Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten
 • Fråga: Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval i dag? (Om ej svar ställs även de uppföljande frågorna:  Vilket parti lutar det mest mot för dig?/ Vilket parti tycker du är minst dåligt?)
 • Undersökningsperiod: 2 september – 8 september 2014.
 • Metod och urval: Telefonintervjuer i enlighet med standard för slumpmässiga befolkningsurval baserat på telefonnummer. För att tillförsäkra god representativitet kompletteras fasta med mobila telefonnummer. Utvald person i ett hushåll ersätts inte av annan person i samma hushåll.
 • Antal genomförda intervjuer: 1 000.
 • Vägning: För att justera för eventuella skevheter i urvalet vägs resultaten på kön, ålder, parti i senaste riksdagsval samt hushållsstorlek.
 • Beställare: Expressen.
 • Mätinstitut: Demoskop.
 • Statistisk säkerhet: Inga signifikanta skillnader i förhållande till mätningen 25/8-2/9
Dela: