En majoritet tror sig behöva jobba efter 65

Publicerat av
mars 29, 2012

På uppdrag av Expressen genomförde den 26 till 27 mars en undersökning om svenskarnas syn på pensionsåldern och arbete.
 
Totalt tror en knapp majoritet (53%) att de kommer behöva arbeta efter 65-årsdagen för att ha en ekonomiskt rimlig standard. Av de som tror att man behöver arbeta efter 65 är det dock hälften som inte tror att de får ett arbete inom det område de vill, vilket, grovt uttryckt, innebär att en av fyra inte tror att de kommer kunna arbeta sig till en rimlig ekonomisk standard efter pensioneringen.
 
Behovet att arbeta efter 65-årsåldern antas vara störst bland kvinnor och yngre. Här finns också en tydlig politisk skillnad där oppositionsanhängare i klart större utsträckning än alliansanhängare tror sig behöva arbeta efter 65 år.  Man tror dock på mindre möjligheter att kunna arbeta inom det område man vill.
 
Den aktuella pensionsdebatten, som bland andra statsminister Reinfeldt har bidragit till, tycks ha fått fotfäste då många tror att de har behov att arbeta efter 65-årsdagen. I den meningen finns en beredskap inför framtida prövningar, men samtidigt finns även tydliga tvivel på de egna möjligheterna att kunna få ett arbete när man är äldre.
 
Undersökningen baseras på 1 005 intervjuer inom ramen för Demoskop telefonrekryterade internetpanel. Resultaten har vägts med avseende på kön, ålder och politiska sympatier.
 
Anders Lindholm, vd

Dela: