Diskriminering vanligt i arbetslivet

Publicerat av
mars 9, 2008

Att kvinnor i större utsträckning än män upplever sig vara diskirmineradei arbetslivet är knappast någon överraskning. Ändå är skillnaden möjligen uppseendeväckande. En av sex (16%) kvinnor upplever sig ha blivit diskriminerade i arbetslivet, medan motsvarande gäller för få (2%) män. Främst är det kvinnor i åldern 25 – 49 år som blivit diskriminerade (21%).
Om vi tittar på de kvinnor som för närvarande arbetar så är det 23% (en av fyra) som uppger sig blivit diskriminerade. Diskriminering är vanligast inom offentlig sektor, bland tjänstemän, högutbildade och i storstad. Om vi bortser från aspekten offentlig sektor så förefaller det alltså som att kvinnor främst känner sig diskriminerade i sammanhang som ofta förknippas med karriär.
Se resultat i tabell nedan: Expressen diskriminering

Dela: