Demoskops sista mätning före valet närmast valresultatet

Publicerat av
september 15, 2022
tabell avvikelse2 4

Tabell över opinionsundersökningar gällande valet av parti baserat på senaste mätningen i förhållande till utfall val 2022.

På Demoskop genomsyrar kvalitet allt vi gör. Från metodval och urval till databearbetning och analys.

Vi är därför väldigt stolta att med störst precision återigen presentera en väljarbarometer som beskrev ställningen inför valet.

Demoskops respektive Inizios sista mätningar låg närmast valresultatet 2018. 2019 gick företagen samman och bildade nya Demoskop och återigen är Demoskops sista mätning före valet 2022 närmast valresultatet.

Man kan också konstatera att branschen överlag lyckades väl. Det är ett styrkebesked och bra för branschen. Bra opinionsundersökningar är nämligen en viktig del i en väl fungerande demokrati. De utgör viktig information till väljare och folkvalda. För tredje valet i följd är det en metod som använder digitala källor som lyckas bäst.

Demoskop har sedan starten 1989 varit ett av Sveriges ledande undersökningsföretag. En lång och framgångsrik historia ställer krav på noggrannhet, metodkunnande och affärsmannaskap. Undersökningsbranschen befinner sig nu i stark utveckling, som kräver kunskap om statistisk teori och metod, förståelse för hur big data kan användas och hur kvalitetssäkring kan ske i varje led. Detta arbetar vi med på Demoskop på flera sätt, vi är aktiva i branschorganisationer både i Sverige och internationellt, vi samarbetar med forskningen och arbetar många gånger i nära partnerskap med våra kunder.

Som stöd i vårt kvalitetsarbete har vi ett vetenskapligt råd som består av ledande experter inom statistik och undersökningsmetodik. Läs mer om vårt vetenskapliga råd.

Dela: