Demoskops mätningar inför Europaparlamentsvalet

Publicerat av
juni 9, 2009

Våra mätningar under valrörelsen har på ett bra sätt fångat rörelserna i väljarkåren. I likhet med övriga opinionsinstitut har vi tidigt noterat ett utbrett stöd för Piratpartiet och att stödet för Socialdemokraterna och Moderaterna successivt minskade. Vi bedömde också att Piratpartiet och Folkpartiet skulle göra ett starkt val och att Socialdemokraterna skulle ligga avsevärt under den nivå man normalt sett har i väljarstöd för riksdagsvalet.
Men likt de andra instituten missade vi också några förändringar i väljaropinionen. Framförallt överskattades Moderaternas nivå, medan Miljöpartiets stöd underskattades. Därtill fångades inte uppgången för de mindre partier, Junilistan, Feministiskt Initiativ och Sverigedemokraterna, som i slutfasen av valrörelsen kom att få viss uppmärksamhet och ett ökat stöd.
Orsakerna till avvikelserna är relativt enkla att identifiera. Framförallt handlar det om när i tiden intervjuerna genomförts. Vårt sista resultat grundade sig på 2 000 intervjuer under perioden 22 maj – 3 juni. Trots ett mindre antal intervjuer skulle utfallet kommit närmare verkligheten om vi istället hade baserat resultatet på de fyra sista dagarna. Det illustrerar hur känslig tidpunkten har varit. Väldigt många väljare bestämde sig först dagarna innan eller på själva valdagen vad de skulle rösta på, för att fånga in dessa förändringar är det viktigt att intervjuerna sker så nära valdagen som möjligt. Följaktligen är de institut som genomfört intervjuer närmast valdagen också de vars prognoser ligger närmast valresultatet.
Till detta kan vi också konstatera att den omdebatterade frågan om vägning på föregående riksdagsval också haft betydelse. Genom vägning på föregående val skulle vår uppskattning ha kommit närmare utfallet. Att vägningen inte entydigt ger en bättre bild av verkligheten har vi bland annat konstaterat i våra tidigare valdagsmätningar för TV4 som i vissa fall har gett bättre resultat med vägning och i ett andra fall utan vägning.
Utöver dessa två aspekter finns inga urvalsmässiga eller metodologiska aspekter som på ett avgörande sätt har påverkat resultaten i mätningen. I korthet kan sägas att en god valprognos bygger på att göra så många intervjuer som möjligt, så nära valet som möjligt.

Dela: