Demoskops långtidsbarometer

Publicerat av
augusti 20, 2008

Nu lanserar Demoskop sin långtidsbarometer för väljarsympatiernas utveckling. Långtidsbarometern ersätter inte den ordinarie väljarbarometern utan utgör snarare ett komplement.

Demoskops ordinarie väljarbarometer görs i avsikt att fånga aktuella rörelser i väljaropinionen. Den stora fördelen med dess utformning är att partierna snabbt får indikationer om nuläget och hur eventuella utspel, affärer eller andra händelser påverkar opinionen.

Långtidsbarometern har snarare det motsatta syftet, d v s att bortse för kortsiktiga effekter, stabilisera över tiden och identifiera tendenser i väljarkåren som är av mer långsiktig karaktär. För enskilda partier blir rörelserna små från en månad till nästa.

Långtidsbarometern:

  • Omfattar 3 000 intervjuer med den röstberättigade befolkningen.
  • Presenteras månatligen som ett rullande genomsnitt av tre ordinarie väljarbarometrar.
  • Sträcker sig vid varje presentationstillfälle över en tidsperiod på 9 – 10 veckor.
  • Tar hänsyn till valbeteendet.

Genom rullande genomsnitt av tre mätningar och 3 000 intervjuer är Demoskops långtidsbarometer ett av de mest stabila instrument som löpande följer väljaropinionen. Stabiliteten ökar ytterligare genom att vi även tar hänsyn till valbeteendet, d v s väger på föregående val. Övriga företag som följer väljaropinionen gör sådana vägningar i olika grad*.

Demoskops långtidsbarometer kommer publiceras löpande på Demoskops hemsida i snar anslutning till publicering av ordinarie väljarbarometer. Väljarbarometern publiceras normalt sett under första helgen varje månad, eller i undantagsfall andra helgen.

Se Demoskops senaste långtidsbarometer nedan: 200808 Rullande Väljarbarometer from okt 2006

Dela: