Demoskops boprisindikator för maj

Publicerat av
maj 20, 2013

Hushållen fortsatt optimistiska om bostadspriserna
En majoritet av hushållen spår stigande bostadspriser. Boprisindikatorn ligger kvar på 45, samma nivå som i april. Marginellt färre tror på stigande priser och marginellt färre tror på fallande priser. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för maj 2013. Hushållen tror att reporäntan ligger på 1,2 procent om ett år och endast tre procent planerar att binda räntan.
I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.
Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.
Indikatorn ligger i maj på plus 45, samma nivå som förra månaden.
boprisindikatorn maj 2013
Av de tillfrågade hushållen svarar 58 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året, att jämföra med 59 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är 13 procent, att jämföra med 14 procent förra månaden. Andelen som tror på stillastående priser är 24 procent, att jämföra med 23 procent förra månaden.
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,21 procent, att jämföra med 1,30 procent i aprilmätningen.
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar tre procent, att jämföra med sex procent förra månaden, att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden.
SEB:s privatekonom Gunilla Nyström säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:
Hushållen fortsätter att ha en stabilt positiv syn på bostadsmarknaden, men uppbromsningen av Boprisindikatorn talar för en lugn prisutveckling nationellt snarare än något boprisrally.”
Hushållen har uppfattat att återhämtningen i konjunkturen går långsamt och att Riksbanken räknar med att det kommer att dröja längre än tidigare prognostiserat innan reporäntan börjar höjas.”
Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn nedbruten på regional nivå ligger på plus 27 i Skåne, att jämföra med 13 förra månaden. För Stockholmsområdet ligger indikatorn på plus 63, att jämföra med plus 55 förra månaden, I Västra Götaland är indikatorn 47 jämfört med 46 i aprilmätningen (genomsnittliga värden av de två senaste månaderna).
Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden 29 april till 7 maj 2013.
Läs hela undersökningen här.
För mer information, kontakta Per Hörnsten.

Dela: