DemoskopPanelen 2009

Publicerat av
februari 5, 2009

Nu har 2009 års DemoskopPanel genomförts. DemoskopPanelen är en omfattande och unik databas med möjligheter för fördjupad analys.
I databasen finns intervjuer med cirka 2 500 personer som besvarat uppemot 2 000 frågor. Inom ramen för panelen finns bland annat information om:

 • Intressen
 • Värderingar
 • Konsumtion
 • Mediekonsumtion
 • Vanor
 • Matvanor
 • Motion och hälsa
 • Politiska uppfattningar
 • Känslor
 • Uppfattningar om reklam
 • Syn på näringsliv och företagande
 • Pensionssparande
 • Attityder till varumärken
 • Förtroende för olika institutioner
 • Etc.

Genom DemoskopPanelens mycket omfattande underlag genomför vi värderingskartläggningar, segmenteringar och djuplodande analyser kring olika grupperingar i samhället. Bland uppdragsgivarna återfinns ett flertal större aktörer, både kommersiella och samhällsorienterade.
Exempel på uppdrag:

 • Väljarnas val värderingsgruppernas uppfattningar i olika samhällsfrågor
 • Nyetablering på högteknologisk marknad underlag för beslut om produktutformning, prissättning, distribution, marknadskommunikation
 • Kartläggning av målgrupp för DR-aktiviteter detaljerad beskrivning av potentiella köpare, underlag för kommunikation och erbjudande
 • Livsåskådningsanalys rättsmedvetande, religiositet, tolerans, frågor om liv och död etc.
 • Underlag för partistrategiskt arbete djupgående analys av väljarna
 • Framtidens bankmarknad krav och önskemål på framtidens bankmarknad
 • Svartarbete omfattning, attityder, identifiering av kategorier med olika förhållningssätt
 • Utveckling av detaljhandelskedja konkurrentjämförelser, målgruppsbeskrivningar, kunderbjudande
 • Näringslivsvärderingar etablering av värderingsmodell utifrån synen på näringsliv och företagande

För intresse av veta mer kontakta Anders Linholm, 0735-225536 eller Annette Selberg 0735-225516

Dela: