Demoskop skriver om metodfrågor på DN Debatt

Publicerat av
november 14, 2019
Demoskop skriver idag på DN Debatt om metodfrågor och varför vi överger telefon i vår väljarbarometer:

Tillförlitligheten i opinionsundersökningar diskuteras ständigt. Resultaten kan få stor politisk betydelse. Särskilt känsliga är väljarbarometrarna som följer utvecklingen av partisympatierna. Flera faktorer gör att tillförlitligheten ifrågasätts. Allmänhetens kommunikationsvanor förändras snabbt samtidigt som viljan att delta i undersökningar i dag är historiskt låg och sjunkande. Det finns också tecken på att man ibland drar sig för att svara uppriktigt på frågor om partisympatier.

Läs mer om vår statistiska metodundersökning här.

Dela: